Fem personer ble i 2007 tiltalt for hallikvirksomhet, etter at politiet høsten før slo til mot massasjeinstituttet Wat Po i Nikolaikirkeallmenningen.

Påtalemyndigheten mente det hadde foregått organisert sex-salg i kjellerlokalene.

I Bergen tingrett i mai i fjor ble eieren av instituttet, en 56 år gammel kvinne, hennes sønn og svigerdatter frifunnet.

La til rette for prostitusjon

Retten mente det ikke var ført bevis for at eieren visste eller burde visst at det ble solgt sex i lokalene. Hun ble imidlertid dømt til inndragning av en halv million kroner fordi retten mente hun hadde hatt inntekt som følge av prostitusjonsvirksomheten på stedet.

To kvinner som hadde jobbet ved massasjeinstituttet, og selv solgt sex der, ble dømt til 26 dager hver i fengsel, for å ha lagt til rette for at andre kunne drive med prostitusjon.

Statsadvokaten anket dommen fra tingretten, og Gulating lagmannsrett har nå funnet alle de fem tiltalte skyldige i hallikvirksomhet. 56-åringen som eide virksomheten er i tillegg til fengselsstraff dømt til inndragning av én million kroner.

Dommerne konkluderer med at det ble drevet omfattende hallikvirksomhet ved Wat Po, og at kundene først og fremst oppsøkte stedet for å kjøpe sex.

Ble ikke trodd

56-åringen har forklart at hun hadde forbudt sine ansatte å prostituere seg på jobben, og at hun ikke visste om det som foregikk. Dommerne har ikke trodd på denne forklaringen. De viser til at prostitusjonsvirksomheten på Wat Po begynte kort tid etter at virksomheten ble startet opp, og at 56-åringen bodde og jobbet i lokale frem til hun tidlig i 2006 reiste til Thailand. Kvinnen hadde ansvaret for rekruttering av ansatte, og flere av de som begynte ved senteret hadde ifølge sine forklaringer tidligere jobbet som prostituerte ved en virksomhet 56-åringen drev i Oslo.

I tillegg hadde lokalene lite preg av å være laget for massasje, mener dommerne, og peker på at behandlingsrommene var utstyrt med vanlige senger eller madrasser som lå rett på gulvet. I tillegg besto staben av personer som hadde liten eller ingen erfaring med massasje.

Også det at det ble oppbevart store mengder kondomer og glidemiddel i lokalet, peker i retning av organisert bordellvirksomhet, mener dommerne.

De har dømt 56-åringen til ett års fengsel, der halvparten av straffen er gjort betinget.

Tjente millioner

Politiet har ved hjelp av nedtegnelser over inntekten ved Wat Po og innskudd på 56-åringens konto beregnet at hun har hatt en bruttoinntekt fra driften på drøye to millioner kroner i 2005 og 2006, før betaling til de andre kvinnene ble trukket fra.

Fordi tallene er noe usikre, og fordi 56-åringen i dag har svak økonomi, har dommerne kommet frem til at 56-åringen dømmes til inndragning av én million kroner.

Skjerpet straff

Lagmannsretten mener at også 56-åringens sønn og svigerdatter, som bodde i Wat Po-lokalene i lengre perioder, må ha visst at det ble solgt sex der. De tok seg av praktiske gjøremål ved instituttet mens 56-åringen var i Thailand, og har dermed bidratt til å fremme prostitusjon, mener dommerne.

De er begge dømt til tre måneders betinget fengsel.

Også de to tiltalte kvinnene som selv solgte sex i lokalene har ved sine praktiske gjøremål i driften bidratt til andres prostitusjon og må dømmes for hallikvirksomhet, slår dommerne fast.

Straffen for de to er skjerpet fra tingrettens dom på 36 dagers fengsel, til tre måneders betinget fengsel.