Den produktive forskeren og medisineren gikk egentlig av da han fylte 70 i 2001. Men professor emeritus – som er universitetsspråk for pensjonert – dr.med. Torgeir Flatmark stiller hver dag i sitt eget laboratorium i BBB-bygget oppunder Ulriken for å forske videre.

Vil gjerne fortsette

– Jeg er optimist og håper å få fortsette slik noen år til, sa Flatmark, da han i går med hedret med Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Dekanus Per Omvik ved Det medisinsk-odontologiske fakultet mener Flatmark stiller i mastodontklassen når det gjelder vitenskapelig produksjon.

I hele sin forskerkarriere har Flatmark publisert 320 artikler om ulike biokjemiske emner. 25 av dem etter at han trådte inn i emeritusenes rekker.

– Etter gammel tellemåte tilsvarer det fem doktorgrader, påpekte Omvik.

– Flatmark er en av universitetets mest siterte og publiserte forskere, sa instituttleder Rolf Reed i sin hyllest til medaljemottakeren.

Faglig har Flatmark gjennom årene særlig vært opptatt av genetiske stoffskiftesykdommer og forsker for tiden blant annet på medfødt diabetes.

Stor betydning

Det var assisterende fylkesmann Rune Fjeld som overrakte medalje og diplom .

Flatmark får medaljen som sitt store vitenskapelige bidrag og samfunnsmessige betydning for biokjemisk forskning i Norge.

Torgeir Flatmark er opprinnelig østlending, men har bodd i Bergen siden 1967. Da kom han hit med en fersk doktorgrad og var med på å etablere det nye Biokjemisk institutt i det som den gang fortonte seg som et Soria Moria-slott på Årstadvollen, nemlig prekliniske institutter.

Det samme slottet blir i disse dager jevnet med jorden.

– Det er vemodig å se at det fine bygget nå er historie, sier Flatmark.

Flatmark er æresmedlem av Norsk Biokjemisk selskap og har tidligere mottatt Søren Falchs Pris for «fremragende lederskap innen medisinsk forskning».

Eksklusiv hobby

Flatmark sier til Bergens Tidende at han var helt uvitende om arbeidet med å skaffe ham medalje.

– Hvordan reagerte du på meldingen om at du var tildelt Kongens sølv?

– Litt ambivalent egentlig. Det er en belønning i seg selv å få ha slik god stilling ved universitetet og drive forskning slik jeg har gjort.

Samtidig er dette en hyggelig tilbakemelding fra kolleger og en bonus å ta med videre, sier Flatmark.

– Hva driver deg til å gå på jobb hver eneste dag, når du for lengst kunne tatt deg fri?

– Dette arbeidet blir bare mer og mer spennende etter hvert som tiden går. Det skjer så mye innen feltet. Det er en eksklusiv hobby å drive forskning, sier Torgeir Flatmark.