— Det er årsaken til at han er permittert fra sin nåværende stilling hos oss, opplyser kommandørkaptein Bernt Grimstvedt, skolesjef ved KNM Tordenskjold på Haakonsvern til bt.no.

39-åringen ble permittert fra sin stilling i Sjøforsvaret 9. januar i år.

— Både vi og han selv var enig i at dette er den beste løsningen så lenge sakene hans er under etterforskning, sier kapteinløytnantens nærmeste overordnete.

Bernt Grimstvedt ønsker ikke å opplyse noe om sakenes innhold, men det skal dreie seg om fem brudd på det militære reglementet i løpet av forholdsvis kort tid i fjor høst. Sakene skal ikke være av en slik karakter at de automatisk vil medføre avskjedigelse.

— Hvis det var fare for det, ville 39-åringen ha vært suspendert, og ikke permittert fra sin stilling, sier Grimstvedt.

Den drapssiktede har full lønn fra Sjøforsvaret i permisjonsperioden.

— Når han nå er siktet for en så alvorlig forbrytelse som drap, må vi vurdere om vi skal suspendere ham fra hans stilling, sier Grimstvedt.

Først når en rettskraftig dom foreligger, vil en endelige avgjørelse om hans ansettelsesforhold bli tatt.