— Dette er personalsaker jeg ikke kan kommentere nærmere, sier 39-åringens nåværende overordnete, kommandørkaptein Bernt Grimstvedt ved KNM Tordenskjold, skolen på Haakonsvern orlogsstasjon.

Bergens Tidende har likevel fått kjennskap til at det dreier seg om anmeldelser for uhøvelig opptreden overfor overordnete. Sakene skal hovedsakelig stamme fra de tre månedene i fjor høst da kapteinløytnanten tjenestegjorde ved Landsdelskommando Nord-Norge. Heller ikke der, eller i Forsvarsstaben i Oslo, vil man kommentere disse disiplinærsakene.

Strenge kommandolinjer

Kommandolinjene i Forsvaret er ganske absolutte. Det aksepteres lite slinger i valsen i forhold til ordre fra overordnete. Et par av anmeldelsene mot kapteinløytnanten skal ha karakter av tilnærmet ordrenekt, andre skal dreie seg om at han har opptrådt hissig og uhøflig overfor sine overordnete.

Det er disse disiplinærsakene, og ikke 39-åringens psykiske problemer, som er årsaken til at han ble permittert fra stabsstillingen sin ved KNM Tordenskjold.

Bernt Grimstvedt tiltrådte som sjef ved KNM Tordenskjold 5. januar. Fire dager senere ble kapteinløytnanten permittert.

— Vi ble enig med ham om at det var den beste løsningen så lenge etterforskningen mot ham pågår, sier skolesjefen.

Full lønn

Disiplinærsakene skal likevel ikke være så alvorlig at de kan innebære avskjedigelse.

— Hvis det er grunn til å tro at en disiplinærsak kan ende med avskjedigelse, blir vedkommende suspendert fra sin stilling mens etterforskningen pågår, sier Bernt Grimstvedt.

Kapteinløytnanten har hatt full lønn fra Forsvaret i permisjonstiden. Sjøforsvaret vil, på bakgrunn av drapssiktelsen, vurdere ansettelsesforholdet hans på ny.

— Etter den siste utviklingen kan det bli aktuelt å suspendere ham, sier skolesjefen.