Da brannvesenet kom til stedet fant de fem bosspann i brann på strekningen.

Slettebakksveien 67-74. Bosspannene sto ikke plassert slik at brannen truet noen av de tilliggende husene.

En person ble kort etter pågrepet for forholdet.