Vegtrafikksentralen opplyser at en varebil og en personbil sperret deler av veibanen etter sammenstøtet.

To personer ble sendt til legevakten med mindre skader. En av personene, en kvinne, var i sjokk.

Av de fem bilene som støtte sammen, var tre såpass ødelagt at de måtte taues fra stedet.

Det oppsto lange køer i og ved tunnelen etter sammenstøtet.

Nygårdstunnelen går mellom "spagettikrysset" på Nygårdstangen og Puddefjordsbroen på Møhlenpris.