Tofterøy skole legges ned allerede fra høsten av. Sund skole legges ned fra høsten 2013, og de tre siste legges ned innen 2015.

Nina Glesnes (Ap) stemte mot forslaget.

— Det er ingen ting i høringsuttalelsene eller noe som støtter opp om at vi skal ha to skoler. Jeg synes det er helt utrolig at det ble vedtatt, sier hun.Vedtaket ble fattet med fjorten mot elleve stemmer på kommunestyremøtet sent tirsdag ettermiddag. Glesnes mener saken har fått slett behandling.

Jeg ser skuffelsen i øynene til mange av innbyggerne våre

Ordfører Ove Bernt Trellevik (H)

— Vedtaket kommunestyret gjør er bortimot ukvalifisert. Det er mange opplysninger her som ikke er kvalitetssikret. De skulle tatt seg bedre tid, sier hun.

Skulle gjerne lagt ned en til

Hun synes det er utrolig at Sund skal ha en skolestruktur som ligner en bykommune. Glesnes mener også det må være historisk å legge ned fem skoler på en dag, etter å ha utredet saken i et halvt år.

Ordfører Ove Bernt Trellevik (H) i Sund kommune er enig i at vedtaket er drastisk.

— Jeg støtter det, men jeg ser skuffelsen i øynene til mange av innbyggerne våre, sier han.

De omlag 400 skolebarna som berøres av nedleggelsene, skal busses til Stranda og Skogsvåg. Disse to skolene skal moderniseres og utvides for nær 200 millioner kroner.

Alternativet ville vært økt eiendomsskatt eller kommunesammenslåing

Ordfører Ove Bernt Trellevik (H)

— Vi har i alle år hatt en desentralisert skolestruktur og sett verdien av det. Så har vi kommet dit hen at det er tungt å drifte de små skolene, sier ordføreren.

Han viser til at de har hatt problemer med å rekruttere og beholde lærere. Rektorstillinger har blitt utlyst uten at noen søkte.

Ordføreren skulle gjerne sett at Sund kommune bare hadde én barneskole.

— Men nå har vi de senere år fått to skoler med moderne anlegg, og da blir det feil å ikke ta disse i bruk. Med dette grepet sikrer vi to fremtidsrettede, gode skoler med sunn økonomi, sier han.

- Jeg er målløs

Av det totale kommunebudsjettet på 370 millioner, bruker Sund i dag omlag 70 millioner på å drifte barneskolene, ifølge Trellevik. Men den nye skolestrukturen skal kommunen spare 60 millioner på tolv år.

— Alternativet ville vært økt eiendomsskatt eller kommunesammenslåing, sier han.

Det er helt utrolig at kommunestyret ikke har tatt høringsuttalelsene på alvor

Øygunn Skodvin Prestegård

Til sammen går 358 barn ved barneskolene som nå er vedtatt nedlagt. Det vil si at omlag to av fem barneskolebarn i Sund må bytte skole innen tre år (se grunnskolens informasjonssystem her).

Øygunn Skodvin Prestegård bor på Klokkarvik, og har ett barn ved Sund skole. Hun er målløs over vedtaket hun ble vitne til tirsdag.

— Det er helt utrolig at kommunestyret ikke har tatt høringsuttalelsene på alvor. Det er store mangler ved denne skolebruksplanen, sier hun.

Hun reagerer på at det ikke var avsatt et eget kommunestyremøte for å diskutere saken.

— Det var to innlegg på tre minutter hver. Det blir ingen ordentlig debatt av det, sier hun.

Hun forstår ikke hastverket kommunestyret har hatt i saken.

— Det er en så gjennomgripende endring. Jeg synes det er en udemokratisk måte å kjøre gjennom en så stor endring på, sier hun.

- Siste ord ikke sagt

Beate Husa (KrF) har ledet arbeidsgruppen som har utarbeidet skolebruksplanen. Hun er veldig glad for at innstillingen ble vedtatt.

— Det er det beste for Sund på lang sikt. Men når man gjør et så drastisk vedtak skal man være ydmyk for at dette oppleves som dramatisk for mange. Jeg har respekt for at det er en del som nå synes vi har gjort noe dumt, sier hun.

Det er det beste for Sund på lang sikt

Beate Husa (KrF)

Ifølge Husa vil de barna som blir hardest rammet av nedleggelsene få 25 minutter busstur til skolen.

— Men fordelene er at vi får moderne bygg og robuste læringsmiljø. Jeg tror lærerne vil oppleve det som bra å bli del av et større pedagogisk miljø, sier hun.

Ap-representant Glesnes forsikrer at siste ord ikke er sagt i saken.

— Vi vil be fylkesmannen kvalitetssikre prosessen med skolebruksplanen. Vi vet det kommer reaksjoner i bygdene, og vi har godt kvalifiserte folk som jobber med privatskolealternativer, sier hun.

Hva synes du om kommunestyrets vedtak? Si din mening under!