Tilstanden er så kritisk at kommunen må leiga inn to sjukepleiarar som naud— og strakstiltak for å få omsorgs-hjula til å gå rundt.- For EIN månad kostar dei to sjukepleiarane kommunen 120.000 kroner skriv Sogn Avis.