PIA IBSEN pia.ibsen@bt.no

Fra åttende til og med tiende klasse var elevene røykfrie, og ble premiert med en Danmarkstur. Med på den var Terje Herfindal og Paal Thorbjørnsen i forebyggende avsnitt i Politiet og nå, tre år etter, ville de finne ut om kampanjen virket. Etter pizza og brus i kantinen på Politikammeret er sannhetens øyeblikk kommet. Hvor mange av ungdommene røyker i dag?Av de atten som er til stede, er det tre som kan betegnes som daglige røykere. Nå vet elvene beskjed om at to av dem som meldte avbud, også røyker. Dermed blir resultatet fem røykere av en gruppe på 21. Noen mumler at de røyker av og til i helgene, og fire stykker bedyrer at de aldri har smakt røyk. — De har sikkert astma, mumler en jente.- Dette er bedre enn snittet, sier Terje Herfindal.Deres erfaring er at de som begynner å røyke tidlig, i 11- 12 års alderen, også begynner å drikke tidlig. Morten Falkanger(19) begynte å røyke et halvt år etter at han var ferdig med ungdomsskolen. Han jobber på dekk på fergene til Fjordline, og innrømmer at det blir mye røyking på jobb.Gunhild Ersland, som går på Yrkesskolen i en klasse med mange røykere, sier at hun aldri har smakt røyk og heller ikke har følt noe røykepress.