NHH sendte søknad og bad om at siviløkonomstudiet deres fortsatt skulle være fireårig. Det selv om Kvalitetsreformen legger opp til at de fleste studier fra høsten 2003 skal tilpasses treårig bachelorgrad og toårig påbygging til master. Utdanningsminister Kristin Clemet, tidligere NHH-elev, støttet sin gamle skole da de ønsket fritak.

Avslaget til NHH begrunnes av en enstemmig stortingskomité med at modellen med tre pluss to års studier er bedre tilpasset internasjonalt studiesystem og arbeidsmarked.

— Vi godtar selvsagt det som vedtas av politikerne, og er i full gang med å implementere reformen. Våre argumenter var at vi har så stor søkning og et så godt produkt, at vi ville fortsette med et fireårig studium. Vi ønsket heller å gi et fireårig tilbud til flere enn fem år til færre, og bruke ressurser og energi på å gjøre de fire årene enda bedre, sier NHH-rektor Per Ivar Gjærum.