En 36-årig yrkessjåfør fra Stord er i Gulating lagmannsrett dømt til fem års fengsel og inntil fem års sikring for flere voldtekter, der ett av ofrene var under 14 år. I tillegg må han betale nærmere 200.000 kroner i oppreisning og erstatninger. Dommen i ankesaken i Gulating er skjerpet i forhold til Sunnhordland heradsretts dom fra i fjor, som ikke omfattet sikring.

— Handlingene fremstår som brutale, mener lagmannsretten.

I dommen tegner retten bildet av en hensynsløs overgriper som søkte selskap med unge, forsvarsløse piker.

På øde skogsvei

I ankesaken i Gulating måtte den tidligere overgrepsdømte mannen svare for flere grove voldtekter mot tre personer, over en periode på tretten år.

Det eldste forholdet skjedde høsten 1984. Mannen, som da var 19 år gammel, plukket opp en 13 år gammel jente som var på vei til en venninne. Han tilbød skyss, men kjørte i stedet ut på en øde skogsvei. Jenten ble presset mot vinduet i bilen og holdt fast mens han voldtok henne.

I 1993 dyttet mannen en 20 år gammel venninne ned i en sofa, og voldtok henne, trass i at hun hadde gipset benet for et smertefullt ankelbrudd. Lagmannsretten fastslår at offeret ble utsatt for «særlige smerter» på grunn av benbruddet.

Ofre med store problemer

I 1997 truet overgriperen en 22 år gammel kvinne med å hive henne utfor en skrent. Han dro henne langs bakken og rev av henne buksene, før han gjennomførte voldtekt.

Lagmannsretten legger til grunn for dommen at flere av jentene, som i dag er fra 25 til 30 år gamle, sliter med store problemer etter overgrepene. Spesielt jenten som ble voldtatt som 13-åring, og hadde flere samleier med mannen før hun var 16.

— Forholdet fremtrer som særlig grovt. Overgrepene satte dype spor i hennes tilværelse. Hun ble berøvet en harmonisk tenåringstid, skriver retten.

«Sterkt manipulerende»

Mannen ble i 1991 dømt for seksuell omgang med barn under 14 år. Etter dommen i Sunnhordland heradsrett i fjor høst, har sakkyndige forut for ankesaken styrket sin oppfatning av at 36-åringen har en varig personlighetsforstyrrelse.

«Personligheten er preget av ekstremt behov for å kontrollere og styre kvinner han har forhold til. Han er sterkt manipulerende og anvender holdninger og reaksjoner som skifter mellom sjarme og aggressivitet. Han benytter en viss maktanvendelse, trusler og skaper angst. Hans væremåte er preget av grunnleggende mangel på empati, intellektuell og emosjonell forståelse for krenkelse og påførte lidelser hos kvinner», heter det i uttalelsen fra de psykiatrisk sakkyndige.