Av en kvote på 1000 kort (fordelt på 35 % frie dyr, 35 prosent simle/ungdyr og 30 prosent kalv) ble det felt 117 dyr. Det er kommunene Vinje og Tinn det i all hovedsak er felt dyr. I tillegg er det felt noen dyr i Odda og Ulvik.

Fellingen er den laveste som er registrert i nyere tid på Hardangervidda. Tilveksten i villrein stammen er med bakgrunn i kalving og dette jaktresultatet på ca 1000 dyr.

Resultat fordelt på kommuner finn du ved å klikke på lenken til høgre.