Fellesforbundet ønsker en prinsipiell rettslig vurdering av Neras bruk av midlertidige ansatte.

Sakens utgangspunkt er Jostein Søreide. Frem til han måtte slutte som følge av nedbemanning i april var han styremedlem i Nera og hovedtillitsvalgt for verkstedklubben på bedriften.

— Kort tid etter at jeg sluttet fikk jeg vite at bedriften hadde behov for folk med kvalifikasjoner jeg har. Jeg kontaktet bedriften for å høre om de hadde jobb til meg. Som oppsagt har jeg fortrinn til ledige jobber i ett år. Jeg fikk da en tidsavgrenset midlertidig arbeidskontrakt fra mai til i utgangen av oktober. Jeg mener det ikke er adgang til det etter arbeidsmiljøloven. Bedriften har plikt til å ta inn ansatte med fortrinn med fulle rettigheter når de har behov for dem til å utføre ordinært arbeid i bedriften, sier Søreide, som dermed forlanger å stå i stillingen inntil bedriften gir ham en ordinær oppsigelse med vanlig frister.

— Når jeg har valgt å reagere så er det i første rekke av prinsipielle grunner, og fordi dette gjelder langt flere enn meg selv, legger Søreide til.

Prinsippsak

— For oss dreier dette seg om viktige prinsipper knyttet til bruk av midlertidige arbeidstakere i stedet for ordinært ansatte, sier distriktssekretær Arne Herdlevær i Fellesforbundet Hordaland.

  • Bakgrunnen er en situasjon som har vart lenge ved Nera. Som følge av outsourcing har de lenge hatt en nedbemanning. I den prosessen var de tidlig ute med oppsigelser og tilbud om sluttpakker. Men de hadde behov for folk. En periode virket det som om utleiefirmaene sto utenfor døren til bedriften med jobbtilbud til dem som kom ut med sluttattesten i hånden. Vi har på denne måten hatt personer som har vært innleid som vikar i den jobben de selv er oppsagt fra.

Ikke åpning i loven

— Etter vår oppfatning åpner ikke loven for bruk av midlertidige ansatte på denne måten, og vi har også innsigelser mot de kontraktene som tidligere ansatte får. Det har nylig vært en Høyesterettsdom som vi oppfatter som en svekkelse i forhold til lovteksten i arbeidsmiljøloven. Vi ønsker med denne saken å få rettslig prøvelse av grensene på dette området. Det har prinsipiell betydning, sier Herdlevær.

Ikke enig

Informasjonsdirektør Helge Skaar i Nera opplyser til Bergens Tidende at bedriften ikke har mottatt søksmålet ennå. De er kjent med saken, men ønsker ikke å prosedere den i pressen.

— Ut fra det vi har hørt er vi uenig med saksøkers fortolkning av arbeidsmiljøloven, sier Skaar.