Vanligvis er de politiske ungdomspartiene rykende uenige om det meste, og glade i å krangle. Men da Heidi Rosendahl Lindebotten fra AUF foreslo et samarbeid om miljøpolitikken, var de fleste ungdomspartiene lette å be.

— Det gikk overraskende lett å bli enige. Moderpartiene burde også klare å heve seg over de partipolitiske diskusjonene, og samle seg om en felles innsats om miljøet, mener Rosendahl Lindebotten.

Vil ha Bryggen bilfri

Nå har Bergen Unge Venstre, Bergen KrFU, Bergen Senterstud, Bergen Sosialistisk Ungdom og Bergen AUF samlet seg om en miljøliste på åtte punkter som de krever at moderpartiene tar fatt i. Målet er å gjøre Bergen til Norges mest miljøvennlige by:

  • Bergen kommune må bli klimanøytral.
  • Høyere krav til renovasjon og kildesortering.
  • Gjøre Bryggen bilfri og begrense biltrafikken i sentrum.
  • Prioritere bane fremfor vei.
  • Satse på sykkelstier og bysykler.
  • Gjeninnføre piggdekkavgiften.
  • Innføre rushtidsavgift.
  • Opprette flere bydelsparker og grønne lunger.

Les den utvidede listen her — Å gjennomføre alle punktene på listen blir dyrt, men kostnaden ved å ikke gjennomføre disse tiltakene blir mye høyere, sier Sveinung Rotevatn fra Unge Venstre.

Må gjøre noe nå

Ungdomspolitikerne vil ha handling nå. De mener det haster å løse Bergens miljøproblemer, og at det bør være enkelt også for moderpartiene å bli enige om tiltak som gir gevinst i form av bedre miljø, og mindre tid som kastes bort i bilkøer.

— Noen av tiltakene er enkle å gjennomføre, som å sette opp flere miljøstasjoner og tilrettelegge for mer kildesortering. Andre storbyer som det er verdt å sammenligne seg med, gjenvinner tre ganger mer enn Bergen, sier Anders Parmann fra Bergen SU.

Les ungdomspartienes debattinnlegg i dagens BT her De mener kravene får en ekstra slagkraft siden ungdomspartier, som vanligvis er dypt uenige, har klart å enes om en tverrpolitisk miljøpolitikk. Til sammen representerer ungdomspartiene bak miljølisten 680 unge medlemmer i Bergen.

— Miljøpolitikk er kanskje mer et spørsmål om generasjoner enn partipolitiske skillelinjer. Det er vi som er unge i dag som får alle disse problemene i fanget om noen år dersom det ikke gjøres noe, sier Mads Munthe-Kaas.

Bergen FpU ønsket ikke å være med på miljøsamarbeidet. Bergens Unge Høyre var med på diskusjonene, men trakk seg underveis.

— Dette var ikke noe vi ønsket å delta i, fordi punktene vi ble presentert for ikke er vår politikk. Spesielt gjelder det utvidelse av Bybanen og innføring av rushtidsavgift, som vi er mot, sier Ingeborg Strand Christensen, formann i Bergens Unge Høyre.

Hva synes du om ungdomspartienes planer? Diskuter saken her!

Høvik, Tor