Det er storefri og kakofoni på Kaland skole. Nesten 300 elever svirrer rundt med baller, badmintonracketer, rulleskøyter og godt humør, mens de koser seg ute under lavt skydekke, eller inne i idrettshallen under flatt tak.

Både i skolegården og i idrettshallen kryr det av unger med oransje refleksvester. De er trivselsledere, og har et spesielt ansvar for at andre på skolen skal ha det bra.

— Det er veldig kjekt å se at de minste koser seg, forteller en av trivselslederne Mathea Stavang (12).

Skal si fra

Mathea har oransje vest og står foran en svær madrass inne i idrettshallen. På rad og rekke springer barn mot madrassen, mens de i siste liten tar et lite ekstra hopp som sender dem en ekstra runde rundt i luften. Trenger de hjelp eller trøst, trår Mathea til.

— De som blir trivselsledere tar dette svært seriøst. Og de er veldig flinke til å ta seg av de mindre elevene og barna, sier May Linda Haugsdal.

Hun er lærer og har vært med på å utvikle «Trivselsprogrammet. »

Haugsdal presiserer at dette ikke er et antimobbeprogram, men at det skal skape aktivitet i skolegården og bedre læringsmiljøet. På Kaland skole har de brukt programmet i fem år. Nå skal en variant tas i bruk på 27 skoler i Bergen.

  • Før brukte vi veldig mye tid på å løse konflikter mellom elevene. Nå ser vi at konfliktnivået elevene imellom er veldig mye mindre, sier hun.

Haugsdal understreker at trivselsledere ikke skal gripe inn om det oppstår vanskelige situasjoner. Da skal en av lærerne i skolegården kontaktes.

  • Men hele programmet handler om å bry seg, om å tørre å si ifra, sier Haugsdal.

Sårt å ikke få være med

Dette friminuttet er 27 trivselsledere ute i skolegården. Til sammen er det godkjent 54 trivselsledere som deler på dagene. Men det er ikke hvem som helst får lov å ta ansvar i skolegården.

— Du skal være 100 prosent mobbefri. Har du mobbet det siste halve året, får du ikke lov å bli trivselsleder, sier Haugsdal.

På Kaland skole søker elevene om å bli trivselsledere. Og hun presiserer at de aller fleste får bli det. Med noen unntak.

— Og det er selvfølgelig veldig sårt for dem de gjelder. Men om de ikke mobber på et halvt år, så kan de søke på nytt, sier Haugsdal.

Denne dagen er en delegasjon fra Haukedalen skole og Søfteland skole på besøk. Om kort tid skal de også ta i bruk programmet.

  • Det så jo veldig artig ut. Nå er det viktig at vi får satt av tid til å prioritere arbeidet skikkelig, sier Frode Valle og Ingrid Verpe Jacobsen fra Søfteland skole.

Også på Haukedalen gleder de seg.

— Vi håper vi skal klare å få satt det i gang snart, sier avdelingsleder Ingrid Otnes.

Rektor på Kaland, Kjersti Haara, har kun vært i rektorstolen i tre måneder.

— Jeg brenner for fysisk aktivitet, og synes det er utrolig viktig at elevene har noe å gjøre på i friminuttene. Og jeg merker helt klart at konfliktnivået er lavt på Kaland, sier Haara.