— Vi kan jo ikke ha overvåkingskameraer i hvert smau, men i den grad kommunen kan gjøre noe, skal vi gjøre det, sier byrådsleder Monica Mæland

Sammen med arbeiderpartiets Terje Ohnstad møtte hun i går representanter fra politiet i Bergen for å diskutere tiltak mot voldtektstrusselen.

- Alle ressurser settes inn

Siden 8. august har politiet jobbet med 16 overgrepssaker. Alle fant sted i det offentlige rom i Bergen sentrum. Seks av tilfellene er voldtekter og voldtektsforsøk- alle uoppklarte.

— Alle tilgjengelige ressurser på vold- og sedelighetsavsnittet er satt inn i saken, forsikrer politioverbetjent Tove Lian Mathiesen.

Ifølge etterforskningslederen har politiet mottatt flere tips de siste dagene, men politiet har fremdeles kun vage beskrivelser å jobbe etter.

Ifølge konstituert politimester John Reidar Nilsen blir opptrapping av etterforskningen vurdert fortløpende.

— Slik saken står blir det et skudd i blinde å la politifolk patruljere de ulike åstedene. Dersom vi senere kan stedsplassere hendelsene, er det selvsagt noe vi vil vurdere, sier Nilsen.

Mørke steder og mørketall

Ifølge politiets statistiker Morten Ørn er risikoen for voldtekt statistisk sett størst når man befinner seg på privat adresse i ruset tilstand.

I 46 av de 155 overgrepssakene politiet behandlet det siste året er overgriperen en venn eller bekjent.

Overfallsvoldtekter forekommer betydelig sjeldnere. Det siste året har det vært 11 tilfeller som politiet plasserer i denne kategorien. Overfallsvoldtekter skjer oftest på steder med lite ferdsel.

— Det er enkelte steder som går igjen. Undergangen på Danmarks plass er en av dem, og her har det vært en del voldtekter, sier Lian Mathiesen.

Ifølge politiet er det svært store mørketall når det gjelder antallet voldtekter som finner sted. Heller ikke oppklaringsprosenten er imponerende.

— Ved overfallsvoldtekter blir det oftest satt inn store ressurser, men etterforskningen av såkalte nachspielvoldtekter fikk strykkarakter ved forrige nasjonale evaluering, sier Lian Mathiesen.

Etterforskningslederen understreker at de er avhengig av hjelp fra publikum for å finne gjerningsmennene.

— Det er viktig at vitner melder seg og at de som utsettes for overgrep kommer til oss så tidlig som mulig slik at vi kan sikre spor, sier hun.

Deisz, Ørjan
Nilsen Arne
BERGENS TIDENDE
Amundsen, Paul S.