— Uholdbart, uverdig og en fare for rettssikkerheten.

Slik omtales varetektssituasjonen på Vestlandet i et brev sendt til justisminister Knut Storberget fra Bergen tingrett denne uken.

Brevet er usedvanlig nok signert av representanter fra alle deler av straffesakskjeden:

  • Sorenskriverne i Bergen og Nordhordland, Kari Johanne Bjørnøy og Håkon Rastum
  • Politimester Ragnar Auglend
  • Førstestatsadvokat Walter Wangberg
  • Leder for i forsvarerforeningen i Bergen, Jostein Alvheim
  • Regiondirektør Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen.

Første gang Til sammen utgjør de Råd for samhandling i straffesakskjeden i Hordaland, som før påske møttes for å diskutere varetektssituasjonen før påske.

Resultatet er et felles krav til justisministeren om at han kommer opp med både strakstiltak og langsiktige løsninger.

Dette er første gang rådet kommer med et slikt felles krav.

— Det er helt spesielt. Det viser hvor alvorlig varetektssituasjonen er, sa politiinspektør Gunnar Fløystad i Hordaland politidistrikt til BT i påsken. Han var politiets representant i møtet.

- Krenkende

Rådet mener det er for få både varetekts- og soningsplasser på Vestlandet i forhold til behovet. Plassmangelen har utviklet seg til et rettssikkerhetsproblem, mener de, og ramser opp:

  • Terskelen for bruk av varetekt må heves på grunn av plassproblemer, og det gir ikke samfunnet den nødvendige beskyttelse mot kriminalitet.
  • Varetektsinnsatte får lengre opphold i politiarresten enn regelverket tilsier, og dette er personlig krenkende og representerer klare brudd på individets grunnleggende rettigheter.

Brevskriverne viser blant annet til at Norge har fått kritikk både fra FN og Europarådets torturkomité for å la pågrepne bli sittende for lenge i politiarresten.

Sitter for lenge Den lovpålagte fristen for å få flyttet siktede fra politiarrest til varetektsplass i fengsel er to døgn.

Frem til 16. mars hadde 65 varetektsfengslede personer i år sittet tre døgn eller mer i kjelleren på politihuset i Bergen. 34 hadde sittet fire døgn eller mer, og 15 hadde sittet fem døgn eller mer.

Også etter påske har situasjonen vært prekær, ifølge brevskriverne.

16. april måtte fire varetektsfanger kjøres med bil til Oslo. Med seg hadde de syv politifolk. De fire, som var siktet henholdsvis for familievold, ran og brudd på utlendingsloven, hadde sittet fra fire dager og 16 timer til seks dager og 12 timer i politiarresten.

— Det går en grense - Disse klare bruddene på de siktedes rettigheter må selvsagt holdes opp mot samfunnets behov for beskyttelse, men det går en grense for hvor lenge Norge kan kjenne til problemet uten å gjøre noe med det, skriver straffesakstoppene i brevet.

Brevet er foreløpig ikke registrert og behandlet hos Justisdepartementet. De vil derfor ikke kommentere kritikken til situasjonen på Vestlandet før de har fått gjennomgått brevet.

Synspunkter på saken? Si din mening her.