De har fått hundrevis av henvendelser fra ensomme ungdommer etter at de selv fortalte sine historier i BTs Vær en Venn-serie. På et Røde Kors— seminar om ensomhet blant unge tirsdag, fikk June Elise Gulli og Steffen Ekren mye ros for motet de viser ved å stå frem i media. Begge ble ensomme som følge av mobbing.

— Du ender opp med å isolere deg for du tror du ikke er verd noe. Jeg sluttet å være ute blant andre, satt inne i mørket og hørte musikk og spilte spill, sa Steffen Ekren, som snart skal flytte til Østlandet og jobbe videre mot mobbing.

Det magiske øyeblikket

Ordfører Trude Drevland synes det er forbilledlig at June, Steffen og Bergens Tidende fokuserer på mobbing og ensomhet.

— Men det som nå er avdekket i media, er bare overflaten. Det er tabu å snakke om ensomhet. Man skal lykkes eller holde kjeft. Det er vår felles oppgave å være en venn, å bruke de midler vi har til å hindre at dette skjer. Det handler om det lille, magiske øyeblikket du tar for å se noen i stedet for å gå forbi, sa Drevland da hun åpnet seminaret i Røde Kors-huset.

«E-som»

— Det er absolutt tabu å være ung og ensom, sa June Elise Gulli. Hun har fått mye positiv respons i det siste via Facebook, men mener sosiale medier også kan forsterke ensomhetsfølelsen.

Fordi ungdom fokuserer så mye på å ha mange venner og fullt av «likes» på Facebook, føler mange seg ensomme når de ikke får mye respons.

En undersøkelse Norges Røde Kors gjennomførte i fjor, viste at over en av tre unge føler seg ensomme ofte eller av og til. Via kampanjen «#ENsom – Jeg er en som bryr meg? ønsker organisasjonen å fokusere mer på ensomhet blant unge. Politisk nestleder i Røde Kors Ungdom, Mina Moghadam, understreker at en kan ha 500 venner på Facebook og likevel ikke ha noen å betro seg til. Hun synes begrepet «e-somhet», skapt av elever i Oslo, er ganske betegnende.

— Ensomhet trenger ikke være en permanent tilstand, de fleste føler det av og til. Men 25 prosent av de som sier de er ensomme prøver å skjule det. Vi må bryte ned tabuet rundt ensomhet. Se på hva vi som enkeltmennesker og institusjoner kan gjøre for å bekjempe det.

Mer samarbeid

Representanter fra skoler, Frivillighetssentralen, fra barne- og ungdomsavdelingen i Bergen kommune, Frivillighetssentralen og Brann tok til orde for økt samarbeid blant dem som jobber mot mobbing. For bedre nettverk vil føre til bedre tiltak – og mindre ensomhet.

Røde Kors Bergen, som hver tirsdag har åpent hus for ungdom, lover å ta ballen videre og samle alle gode krefter til en konferanse.

— På Vitalitetssenteret har vi et nytt tiltak som kalles PARADIS – Prosjekt Allmenn Realisering Av Diverse Inkluderende Samarbeid. Det vil vi gjerne utvide med flere aktører. Målet er mer inkludering og å effektivisere prosessen fra idé til realisering, sa Eliseo Cuellar fra Frivillighetssentralen.