— Vi føler det brenner nå for en del gamle bydeler, som blir ødelagt av fortettingen. Ja-byrådet er et nei-byråd når det gjelder å ta vare på grønne lunger og bomiljø, sier Birthe Stenhjem fra Svartediket Vel.

Sammen med Victor Jensen fra Fjeldets Vel, Marta Ebbing fra Øvre Slettebakken Vel og Tor Eirik Homme fra Eidsvågneset Vel ble Stenhjem i går konstituert i styret for BergenVel 2005.

Vil bli hørt

Første mål for den nystiftete aksjonen er å samle 300 underskrifter til et innbyggerinitiativ om økt innflytelse for velforeningene. Et innbyggerinitiativ er en nyskaping i lokalpolitikken, som gjør det mulig for ikke-politikere å kreve en sak reist i bystyret.

— Vi ønsker å bli holdt informert på et tidlig tidspunkt om utbygginger som berører vårt nærmiljø. Dette vil vi at bystyret skal vedta, sier Marta Ebbing.

— Er det blitt vanskeligere å være velforening etter at bydelsutvalgene forsvant?

— I Bergenhus er forskjellen utrolig stor, sier Victor Jensen. - Tidligere ble vi brukt og lyttet til av bydelsutvalget. Nå hører vi ingenting før saken er nesten avgjort.

En utstrakt hånd

I går uttalte byråd Lisbeth Iversen (KrF) at hun er villig til å møte representanter for velforeningene.

— Det er en utstrakt hånd fra byrådens side, og den ønsker vi å ta imot, sier Ebbing.

I Oslo vedtok bystyret i fjor høst en ny småhusplan som langt på vei setter en stopper for «eplehageblokkene» i etablerte villastrøk.

Pådriver for den nye småhusplanen har vært «Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene», som er en sammenslutning av velforeninger i hovedstaden.

— Er målet å få til noe slikt i Bergen?

— Vi tar et skritt om gangen. Men vi kontakter i Oslo. Erfaringene derfra er interessante, og det er imponerende hva velforeningene der har fått til, sier Ebbing.

— Er ikke denne aksjonen fra velforeningene bare egoismen satt i system? Dere vil nekte flere mennesker å få bygge og bo sentralt?

Victor Jensen svarer: -Vi ønsker å gjøre det like vanskelig å overkjøre et nærmiljø som å overkjøre sterke næringslivsinteresser. Å si at vi er egoister, som ivaretar de brede interessene, er feil.