Under Hordaland KrFs årsmøte etterlyste Helland engasjement fra kristne politikere i andre partier i saken om kjønnsnøytral ekteskapslov.

— Det undrer meg at så få står fast på det tradisjonelle synet på ekteskapet. Vi vet jo at det finnes politikere i alle partier med kristen tro, men nå hører vi veldig lite til dem, sier Helland.

Bare Kleppa har sagt fra

Regjeringens forslag til ny ekteskapslov åpner opp for ekteskap mellom personer av samme kjønn, og at homofile kan adoptere. Helland er overbevist om at det finnes motstandere mot dette i mange partier - også Arbeiderpartiet.

— Ap sier jo at de har flere kristne medlemmer enn KrF. Hvor har de gjort av seg i denne diskusjonen? Nå vil regjeringen omdefinere hele ekteskapsbegrepet. Det vil vi i KrF kjempe imot, men vi trenger flere med oss, sier Helland.

— Men er det ikke mulig at mange kristne politikere i andre partier har kommet frem til et annet standpunkt enn dere i KrF, slik Sp-statsråd Magnhild Meltveit Kleppa har?

— Det kan hende. Men det er bare Kleppa som har uttalt seg hittil. Og jeg tviler på at det er unison enighet ellers i Stortinget. Mye tyder på at det er partipiskene som gjør seg gjeldende, sier Helland.

- Motstandere i Ap

Senterpartiet har sagt at de vil stille sine stortingsrepresentanter fritt når saken om ny ekteskapslov kommer opp i Stortinget, og det er velkjent at det er delte meninger i partiet.

Stortingsrepresentant Laila Dåvøy (KrF) tror også andre partier har motstandere av lovforslaget.

— Det skal finnes representanter i Ap som er imot, uten at jeg kan si hvem det er. Dette er en sak som berører hele det kristne verdigrunnlaget i samfunnet, sier hun.

— Men er det en selvfølge at kristne skal stemme nei til den nye loven?

— Det kan selvsagt tenkes at det finnes kristne som kommer frem til noe annet, slik Kleppa har gjort.

Advarer mot Frp

Dåvøy sammenligner situasjonen med den når bioteknologiloven ble vedtatt i Stortinget. Da stemte et stort flertall for å tillate forskning på befruktede egg og å skape donorbarn.

— Det var skuffende få som stemte imot. Hvordan ser de kristne på en slik skremmende utvikling? Fremskrittspartiet, for eksempel, er helt uten sperrer når det gjelder bioteknologi, sier Dåvøy.

Hun mener Frps holdning til bioteknologi er en av grunnene til at KrF ikke bør samarbeide med partiet for å danne borgerlig regjering. Andre på årsmøtet oppfordret til et samarbeid med Frp, blant annet med bakgrunn i Israel-spørsmålet.

Karl Tjore i Bergen Vest KrF forsøkte på vegne av Israel-vennene å få vedtatt en resolusjon som gikk i den retningen. Men siden fylkesstyret på forhånd hadde bestemt at ingen resolusjoner skulle vedtas, måtte han nøye seg med å oversende et forslag. Det var for øvrig det eneste tilløpet til kontrovers på årsmøtet.

Bør homofile få gifte seg? Si din mening i feltet under!

Helge Sunde