— Svært mange er opptatt av Sellafield, og vi ønsker å spre opplysning, bygge allianser, igangsette aksjoner og ikke minst skape et varig og massivt press fra kyst-Norge mot britiske og norske myndigheter, sier Eva Fidjestøl i Naturvernforbundet i Hordaland.

Hun har lang fartstid fra arbeid med atomspørsmål, både yrkesmessig og som deltaker i internasjonale fora og konferanser om helse- og miljøeffekter ved kjernekraft.

Stråleekspertise

Til seminaret i Bergen kommer eksperter fra Statens strålevern, Havforskningsinstituttet og Storbritannia for å belyse alt fra radioaktive nivåer langs kysten, mulige effekter for fiskeriene og forekomst av leukemi (blodkreft) blant barn bosatt i distrikter rundt britiske atomanlegg.

Norske miljøorganisasjoner har hittil sittet på hver sin tue og engasjert seg hver for seg mot Sellafield-utslippene.

Gasskraft-kampen

— Både Bellona og Stiftelsen Neptun, som driver StopSellafield-aksjonen, deltar på Bergensmøtet. Vi anerkjenner at miljøorganisasjonene har ulike strategier og virkemidler, men håper likevel å få dannet en aksjonskomité som kan intensivere og videreføre kampen mot atomforurensningen, sier Eva Fidjestøl. Derfor er også Aud Karin Oen fra Øygarden invitert for å snakke om hvordan Fellesaksjonen mot gasskraftverk bygget sin aksjonsstrategi.

Bellona-leder Frederic Hauge gjorde det nylig klart at miljøstiftelsen nå legger fullt trykk på kampen mot de britiske atomutslippene. Hauge har truet med å dra på vikingtokt i vesterled for å få britiske myndigheter til å stanse atomforsøplingen.

Tidligere har Stiftelsen Neptun gjennomført protestaksjoner utenfor utslippsrøret ved Sellafield-anlegget. En rekke kyst- og fiskeriorganisasjoner har også engasjert seg i kampen mot Sellafield.

Overdriver farene?

— Mange eksperter hevder at atommotstandere overdriver helsefarene ved stråling, og at frykten for atomkraft er utslag av manglende kunnskap?

— Det er ikke noe nytt i vitenskapshistorien at ulike syn står mot hverandre. Vår protest mot det som skjer i Sellafield bygger på den offisielle forståelsen av problemene og ikke minst på føre var-prinsippet. Men mange uavhengige forskere hevder at helseeffekten av radioaktiv lavdosestråling er større enn det vi hittil har trodd, sier Fidjestøl.

«ATOMKRIG»: Sellafield-motstandere ruster nå til kamp.
ARKIVFOTO: SCANPIX