— Vi synes det er så pass mange likhetspunkter mellom de tre brannene at det er naturlig å la et utvalg evaluere dem under ett, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB til BT.

Hun ramser opp vind og tørt vær - samt at brannene skjer i januar - som åpenbare likheter.

Finpusser mandatet

Under to døgn etter den første av storbrannene i januar, Lærdal-brannen, ble det klart at direktoratet ville ha en gjennomgang av den.

Den skulle dreie seg om blant annet det brannforebyggende arbeidet i forkant, håndteringen av brannen og koordineringen av innsatsen.

Poenget skulle være å lære og bil bedre på store, fremtidige hendelser.

Nå sier Rygh Pedersen at evalueringsgruppen vil få som mandat å gjennomgå alle storbrannene i januar samlet. Det gjelder brannen i Lærdal i Sogn, brannen i Frøya i Sør-Trøndelag og brannen i Flatanger i Nord-Trøndelag.

— Når det først skal settes i gang en tung evaluering, og vi samler masse ekspertise, vil vi at de gjennomgår alle brannene under ett, sier DSB-direktøren til BT.

GRANSKES: Lyngbrannen på Frøya.
SCANPIX
GRANSKES: Storbrannen i Flatanger.
SCANPIX

— Vi finpusser nå på mandatet, og vi jobber med å finne de rette personene til å sitte i utvalget. Men vi vet allerede nå evalueringspunkter som i hvert fall skal med. Det gjelder forebyggende arbeid, håndteringen av brannen og samvirket med andre brannvesen og etater.

Rygh Pedersen sier de ønsker seg minst 9 personer i evalueringsgruppen. I tillegg skal det også hyres inn ekstern hjelp og ekspertise.

Vekker harme

DSB-direktøren har vakt harme i Lærdal, etter et utspill i NRK om at redningsarbeidet kunne blitt bedre håndtert dersom 100-sentralen var lokalisert til et større fagmiljø i Bergen.

Selv nekter Rygh Pedersen for å ha sagt dette. Hun mener seg misoppfattet.

— På generelt grunnlag er jeg for at vi i Norge får flere og mer faglig robuste nødmeldesentraler, sier hun.

Og legger til:

— Det er ingen hemmelighet at DSB, gjennom den nylig fremlagte brannstudien, går inn for å redusere antallet 110-sentraler i Norge til ni eller ti. Men jeg ville aldri ha uttalt meg konkret om arbeidet under Lærdal-brannen nå. Det er jo nettopp håndteringen av den og de to andre brannene som som skal evalueres. Det kan hende at evalueringen viser at 110-sentralen i Florø håndterte Lærdal-brannen helt utmerket, sier Rygh Pedersen.