Kommunen har no sparka ein mann i 50-åra dei meiner har tilknyting til underslagssaka.

— Pengane leda oss til vedkommande, seier kommunaldirektør Robert Rastad til NRK Hordaland.

Som BT skreiv i fjor, er mannen mistenkt for medvirking. Ein kollega av den no sparka mannen er sikta for underslag av mellom fire og seks millionar over ein periode på ti år. Han fekk fleire brukarar av kommunen sine tenester til å betale pengar rett inn på hans konto. Mannen, som var mellomleiar i kommunen, tilstod underslag.

Mannen som no er mistenkt for medvirkning, vart tidlegare i vår varsla om at mistanken mot han var styrka. Han fekk ei frist for å kome med informasjon som kunne endre på kommunen si vurdering av saka. Før jul skal han ha levert dokumentasjon han sjølv meinte kunne reinvaske han.

Men torsdag fekk mannen sparken med umiddelbar verknad, skriv nrk.no.

Robert Rastad seier kommunen har brukt mykje tid og ressursar på å samle inn informasjon og drive eigne undersøkingar. Bergen kommune har meldt mannen til politiet og overrakt sitt materiale til etterforskarane.