Ifølgje fylkeslege Per Stensland i Sogn og Fjordane er det ein eldre mannsom har oppsøkt optikaren, som har oppdaga infeksjonen og skal ha starta åbehandle den med eit reseptbelagt legemiddel. Optikarar har ikkje autorisasjontil å skrive ut medisinar på resept.

— Vi har oppretta tilsynssak på dette, og kjem tilå gå vidare med dette, seier Stensland. - Vi kjem i alle fall til å ta kontaktmed den aktuelle optikaren for å få hans versjon av saka.

- Medisinen som vart brujkt er reseptbelagt.Korleis har denne optikaren fått tilgang på den?

— Det veit vi ikkje enno, seier Stensland. – Sakaer heilt fersk, og vi har ikkje fått inn alle opplysningar.

Det var den eldre mannens fastlege som først reagerte på saka. Etter å hatilvist han til sjukehus, melde fastlegen saka til fylkeslegen.

I følgje epikrisen frå sjukehuset er mannen blitt sjukmeld som følgje avinfeksjonen på auget, og han får no behandling med ein annan type medikamentenn det han fekk utlevert frå mannen i brillebutikken. Fylkeslege Per Stenslandopplyser at saka vil bli granska etter reglane i helsepersonellova.