bt.no ønsker å samle så mange 17. mai-programmer som mulig fra Hordaland og skape den mest komplette 17. mai-guiden for hele fylket.

Vi har skrevet til samtlige kommuner og bedt om program.

  • Mange har svart. Programmene finner du i kartet over.
  • Noen svarer at de ikke har oversikten.
  • Noen kommuner har ikke svart oss i det hele tatt.

Derfor trenger vi hjelp!

Mangler programmet for ditt hjemsted? Har du programmet?

Da vil vi gjerne også ha det, slik at vi får det med i vårt 17.mai-kart.

Send programmet på epost til christian.lura@bt.no . Send programmet som en vanlig epostmelding, eller som et vedlegg. PDF, foto, Word-fil, det du måtte ha.

Bruk gjerne Facebook-siden vår til å gi oss programmet hvis det er enklere.

PS: Vi tar gjerne imot programmer fra Sogn og Fjordane også. Da vi begynte på dette arbeidet, virket 33 kommuner i Hordaland som en mer enn stor nok oppgave. Men med deres hjelp kan vi klare begge fylkene våre.