– Avisene strever med å få gode svar når de spør folk flest hvorfor vi feirer pinse. Pinsebudskapet er budskapet om hva Ånden utretter. Den setter en lyskaster på Jesus, sa domprost Jan Otto Myrseth som var hovedtaler under gudstjenesten.

Hornorkester

Felles økumenisk gudstjeneste er blitt tradisjon i Bergen 2. pinsedag. Her kommer folk sammen med ulike menigheter knyttet til statskirken, Metodistkirken, Den katolske kirke, Den ortodokse kirken, Kristkirken, Frelsesarmeen og Bergen Internasjonale menighet. Det skapte dessuten en ekstra stemning at Frelsesarmeens hornorkester spilte under ledelse av dirigent John Brakstad.

Som på historiens første pinsedag ble Guds ord lest på ulike språk.

- Vittige tunger ville ha det til at disiplene hadde drukket søt vin da det skjedde. Hemningene forsvant hos disiplene. Nå fremsto de glade og åpne. Det var en varig glede uten tømmermenn, annerledes enn den spiritus vi får på Vinmonopolet, sa domprost Jan Otto Myrseth.

- Flott gudstjeneste

Han understreket at pinse betyr at alle tilhører det samme fellesskap av troende. Guds ånd fyller den enkelte med kraft og kjærlighet.

- Dette var en flott gudstjeneste. Det er fint at vi kan feire noe slikt sammen, sier Andor Roald, en av deltakerne.