– Avisene strever med å fågode svar når de spør folk flest hvorfor vi feirer pinse. Pinsebudskapet erbudskapet om hva Ånden utretter. Den setter en lyskaster på Jesus, sa domprostJan Otto Myrseth som var hovedtaler under gudstjenesten.

Hornorkester

Felles økumenisk gudstjenesteer blitt tradisjon i Bergen 2. pinsedag. Her kommer folk sammen med ulikemenigheter knyttet til statskirken, Metodistkirken, Den katolske kirke, Denortodokse kirken, Kristkirken, Frelsesarmeen og Bergen Internasjonale menighet.Det skapte dessuten en ekstra stemning at Frelsesarmeens hornorkester spilteunder ledelse av dirigent John Brakstad.

Som på historiens førstepinsedag ble Guds ord lest på ulike språk.

— Vittige tunger ville ha dettil at disiplene hadde drukket søt vin da det skjedde. Hemningene forsvant hosdisiplene. Nå fremsto de glade og åpne. Det var en varig glede uten tømmermenn,annerledes enn den spiritus vi får på Vinmonopolet, sa domprost Jan OttoMyrseth.

- Flott gudstjeneste

Han understreket at pinsebetyr at alle tilhører det samme fellesskap av troende. Guds ånd fyller denenkelte med kraft og kjærlighet.

— Dette var en flottgudstjeneste. Det er fint at vi kan feire noe slikt sammen, sier Andor Roald,en av deltakerne.