På Ny-Krohnborg skole samlet over 300 mennesker seg lørdag kveld for å feiretradisjonell kinesisk vårfest. I Kina feires dette ved overgangen til et nyttår på den kinesiske kalenderen. Året vi nettopp har gått inn i er ifølgekinesisk tro hestens år, som følger slangens år.

Både nordmenn og kinesere

I år er detsyvende året Bergen Konfutse institutt arrangerer kinesisk nyttårsfeiring, ogoppmøtet har bare økt for hvert år.

-Herer både kinesere og nordmenn, barn og voksne og mange av de som opptrer her ikveld er studenter av oss, sier Rune Ingebrigtsen som leder Bergen Konfutse institutt.

Stiftelsen er et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen og Beijing Sport University.

Dans og mat

Kvelden ble innledet med tradisjonell kinesisk dans, kampsportoppvisning og kinesisk musikk.

— I Kina er nyttårsfeiringen den viktigste familieferien. Da reiser alle til hjemstedene sine, og er ed familiene sine, sier Ingebrigtsen.

I etterkant av oppvisningen i kultursalen til Ny-krohnborg skole, ble det servert tradisjonelle kinesiske retter.