Ikke siden kong Olav åpnet marinebasen 7. juni 1963 har så mange personer tatt oppstilling på appellplassen inne på orlogsstasjonen.

I løpet av de førti årene som er gått, har over 100.000 menige avtjent verneplikten sin på Haakonsvern.

— Våre mannskaper har gjennom alle disse årene utført en utmerket jobb. Her på Haakonsvern er det profesjonelle fagmiljøer som Sjøforsvaret kan være stolt av, sa generalinspektør Kjell-Birger Olsen i sin hilsningstale til de oppstilte troppene.

Omstillinger

Sjøforsvarets øverstkommanderende pekte videre på at Sjøforsvaret i dag er helt annerledes enn det var for 40 år siden.

— Det har vært mange omstillinger. Vi har over tid tilpasset oss en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Nå satser vi mer på mobile enheter og internasjonale oppdrag, fastslo kontreadmiral Olsen.

Mens andre orlogsstasjoner og stasjonære kystartilleribatterier er lagt ned, er generalinspektøren ikke tvil om at Haakonsvern vil bestå.

Kraftsenter

— Haakonsvern har vært, er og vil alltid bli et kraftsenter i Sjøforsvaret, understreket han.

Generalinspektøren går selv fra borde om få dager. Da går han av med pensjon.

— Jeg vil benytte anledningen til å takke mine medarbeidere for hardt og målrettet arbeid. Jeg er stolt over det Sjøforsvaret vi har i dag, sa han.

I morgen blir det åpent hus på Haakonsvern. For første gang får publikum adgang til deler av fjell- og dokkanleggene ved basen. Det vil også bli mulig å gå om bord i fartøyene som ligger ved kai.

TETT I TETT: Stram i tøyet og rank i ryggen stilte både befal og menige i giv akt under markeringen av Haakonsverns førtiårsdag.<br>Foto: KNUT STRAND