I disse dager feirer Vegtrafikksentralen Vest (VTS) i Spelhaugen i Fyllingsdalen 25 år, og i dag ble det behørig feiret med kake og besøk fra vegdirektøren selv, Terje Moe Gustavsen. Til stede var også Terje Totland, VTS-sjefen som startet det hele for 25 år siden, og som ga seg i fjor.

— Men jeg hadde mange flinke folk med meg, understreker han.

Mye har endret seg siden de først begynte å overvåke Fløyfjellstunnelen på 80-tallet:

— Den gang fantes jo ikke mobiltelefoner. Om folk ville varsle om glatt vei, måtte de først finne en telefon, som regel når de var vel hjemme. Og da var det kanskje ikke glatt lenger.

Telefonsvarer på kveldstid

Den gangen jobbet de bare vanlige arbeidsdager. Morgenene begynte derfor med å høre igjennom alle beskjedene som var kommet inn på telefonsvareren i løpet av kvelden og natten.

ALLE NEVNT, INGEN GLEMT: Vei, båt, tunnel og brøytebil fikk plass på jubileumskakene.
JAN M. LILLEBØ
FØLGER MED: Vegtrafikksentralen Vest styrer og overvåker 9950 km vei, 221 tunneler og 11 broer.
JAN M. LILLEBØ

— Det var stadige hendelser, og vi så etter hvert at vi både måtte ha informasjon og kunne informere publikum om trafikkbildet. Dermed vokste veitrafikksentralen frem, forteller Totland.

Fra 1992 ble det døgnkontinuerlig bemanning, da dekket de også hele regionen. De gamle loggbøkene fra 80-tallet med sirlig løkkeskriftlig ble etter hvert erstattet av datamaskiner.

— Det har vært en rivende utvikling, sier VTS-leder Cecilie Bakke Johannessen.

Fra kontorene i Fyllingsdalen overvåker de nå ca. 10.000 kilometer vei, 11 broer og 220 av de ca. 400 tunnelene på Vestlandet. I tillegg har de 17 såkalte friteksttavler for å informere og dirigere trafikken etter behov.

Der de i 1987 var fire personer på sentralen er de nå 30 ansatte. Og i 2015 flytter de til nye lokaler.

60.000 telefonhenvendelser

I 2012 tok de imot ca. 3500 nødtelefoner, ca. 60.000 telefonhenvendelser på 175 og det ble utløst ca. 205.000 trafikkalarmer i Region Vest. En trafikkalarm utløses for eksempel når en brannvarsler går, et brannslukningsapparat løftes ut av festet sitt eller når noen løfter røret på en nødtelefon.

— Vi bemanner selvsagt opp ved spesielle dager, hendelser og kriser, sier Johannessen.

Totland nevner kameraovervåkning, fjernstyring av tunneller og informasjonstavler som viktige trinn i utviklingen.

— Men den store revolusjonen har vært mobiltelefonen. Før rakk jo ikke folk varsle oss fordi de måtte komme seg til en telefon først.

MANGEÅRIG SJEF: Terje Totland var Vegtrafikksentralens sjef i 25 år, og selvsagt på plass under dagens feiring.