— Onsdag blir en festdag, og er verdt en feiring. 16. februar burde bli offisiell flaggdag, sier en oppglødd initiativtaker, Tom Sverre Tomren. Døvepresten og Naturvernforbundets leder i Hordaland har trommet sammen en rekke menigheter og organisasjoner til markeringen av at den internasjonale klimaavtalen trer i kraft i morgen.

Tomren skal selv preke under festgudstjenesten i Nykirken. Miljøforkjemperen var observatør for Mellomkirkelig råd under det første klimamøtet i den japanske byen Kyoto i 1997.

— Så på en måte er ringen sluttet, sier han til BT.

- Forplikter Hareide

Han fastslår at Kyoto-avtalen er en messe verd:

— Fest og protest har alltid gått hånd i hånd. Gudstjenesten er like mye en utfordring til oss som enkeltpersoner og til politikerne om å endre kurs. Miljøvernministerens deltakelse forplikter ham moralsk og etisk til å sette klimautfordringene øverst på sin dagsorden, uttaler Tomren.

Naturvernlederen i Hordaland synes Kyoto-avtalen burde stilt enda tøffere utslippskrav, men synes likevel den er et gjennombrudd.

— Verdenssamfunnet har brukt mer enn ti år på å enes om en avtale som forsøker å gjøre noe med klimagass-problemene. Selv om avtalen på langt nær er god nok, er det første steget omsider tatt, sier Tomren.

De fattige

Da han deltok som observatør i Kyoto i 1997, opplevde Tomren at kirker fra hele verden var glødende opptatt av å bekjempe den globale oppvarmingen, som ifølge de fleste forskerne skyldes menneskeskapte utslipp av klimagasser som CO2.

— De fattiges kirker var spesielt opptatt av dette. Det kirkelige engasjementet gjør det naturlig å bruke kirkens eget språk når avtalen skal feires, sier Tomren.

Foruten miljøvernminister Hareide, deltar blant andre klimaforsker Sigbjørn Grønås og leder av Bjørgvin Bispedømmeråd, Kari Sørhaug, som talere ved festgudstjenesten. Det blir også musikkinnslag ved en rekke kor, og etter gudstjenesten blir det arrangert debattmøte om Kyoto-avtalen.