Utgangspunktet for det hele er langt på vei å finne i noe så traurig og tragisk som en dødbringende pest i Bergen i årene 1599-1600 — og ikke minst: En modig 35 år gammel lege ved navn Villads Nielsen som prøvde å hjelpe så godt han kunne.

Da den danske, universitetsutdannede legen i 1603 fikk penger av kongen til å utøve sin legegjerning i Bergen, var det begynnelsen på en 400 år lang historie med et offentlige helsevesen i Norge.

Villads Nielsen (1564-1616) må ha imponert kong Christian IV. Mens andre flyktet var han legen som ble værende i Bergen da den grusomme pesten herjet byen i årene 1599-1600. Over 3000 mennesker døde. Et stort tap i en by med omtrent 8000-9000 innbyggere. Mens folk døde som fluer rundt ham, forsøkte Villads Nielsen å lindre smertene. Som takk for sin innsats utnevnte kongen ham i 1603 til stadsmedicus i Bergen. Nielsen ble dermed den første offentlige lege i Norge.

Markering over hele landet

Til tross for denne historien er ikke 400-årsjubileet for det offentlige helsevesen noe bergensarrangement alene, påpeker leder for styringsgruppen, Svein Hindal.

— Over hele landet, i alle fylker, vil det bli markeringer, sier Hindal til Bergens Tidende.

Norge skal feire at mange år med vaksinasjonsprogrammer, smittevernarbeid, hygienetiltak, helselover og gode kostholdsråd har gitt en friskere (selv om en av og til kan tvile) befolkning med stadig høyere levealder.

— Staten har i disse årene tatt seg av en stadig større del av folks helseproblemer, selv om det ikke skjedde så mye i begynnelsen. De første to hundre årene etter 1603 var det forferdelig få leger i Norge. Først rundt 1850 ble det bygd opp et mer omfattende helsestell rundt legene og legenes medarbeidere, sier Svein Hindal.

Hindal, som er divisjonsdirektør ved Haukeland universitetssykehus, tror at nordmenn kommer til å merke at det er jubileum i 2003. Folkehelsen og folkehelsens historie blir tema på skoler, høyskoler, på bibliotek og i museer. Posten gir ut eget frimerke, og det blir gitt ut et eget medisinsk-historisk bokverk i to bind. I Oslo blir det store medisinske konferanser med deltakere fra inn- og utland. Men den mest høytidelige markeringen skjer i Bergen 14. juni.

Middag i Håkonshallen

Da blir det blant annet stor middag i Håkonshallen for regjeringsmedlemmer, stortingsrepresentanter og utvalgte gjester både fra Norge og andre land. Rundt 300 personer kommer til å være til stede. Kongehuset er også invitert til å være med denne dagen.

De neste dagene blir det en stor faglig jubileumskonferanse i Grieghallen. WHO-direktør Gro Harlem Brundtland holder åpningsforedraget, som skal handle om fattigdom og helse. Til denne konferansen er det satt et tak på maks 600 deltakere.

Regjeringen har også varslet større innsats for folkehelsen i jubileumsåret, og etter planen kommer en egen stortingsmelding om dette allerede 10. januar.

FORBEREDER JUBILEUM: Leder for styringsgruppen, Svein Hindal, tror at helsejubileet kommer til å merkes over hele landet.<p/> ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH