Det er mangelen på kommunale tilbud som gjør at det har hopet seg opp med pasienter ved Sandviken den siste tiden. Ferdigbehandlede pasienter som ikke har noe på sykehuset å gjøre, må bli der fordi det ikke finnes noe tilbud utenfor sykehuset.

Krever opprydding

Nå har Helsetilsynet i Hordaland opprettet tilsynssak mot Bergen kommune og forlanger at kommunen rydder opp i forholdene. I et brev til byrådsavdeling for helse og omsorg ber Helsetilsynet om å få opplyst hva kommunen gjør for å ta imot pasienter som ikke lenger har behov for opphold ved sykehuset.

— Kommunen har plikt til å legge til rette og gi nødvendig helsehjelp til pasienter som trenger helsehjelp, men som ikke lenger har behov for behandling og opphold i institusjon, sier fylkeslege Helga Arianson.

Situasjonen slik den er nå, kan ikke aksepteres, mener hun.

Flaskehals

Mangelen på kommunale tilbud fører til at det oppstår flaskehalser og stopp i pasientflyten i de psykiatriske institusjonene. Dette har alvorlige følger for akuttavdelingene, som stadig har stort overbelegg og ofte må legge pasienter på korridor. Både hensynet til personvernet og til behandlingen av pasientene tilsier at disse forholdene ikke kan aksepteres, mener fylkeslegen.

Bergen kommune og Helse Bergen er enige i vurderingene av hvilke tilbud disse pasientene har behov for. Ved siden av de 39 som for lengst burde ha flyttet ut, har sykehuset åtte pasienter som burde ha blitt en stund til i psykiatrisk døgnavdeling. For fem av pasientene er det ikke helt klarlagt hvilke tilbud som ville vært best.

Overrasket

Kommunaldirektør Finn Strand er overrasket over at Helsetilsynet åpner tilsyn mot Bergen kommune i denne saken.

— Vi føler vi har god en dialog med Helse Bergen om utskrivingsklare pasienter både fra de somatiske og psykiatriske avdelingene på sykehuset.

Han forklarer at i fjor fikk 30 personer med psykiske diagnoser spesielt tilrettelagte boliger gjennom kommunen.

— I tillegg har vi planer for å etablere fire nye bofellesskap med 40 spesielt tilrettelagte boliger for psykisk utviklingshemmede innen utgangen av året. Vi skal også ta i bruk 15 nye boenheter knyttet til spesielle oppfølgingsteam for pasientene, sier Strand.

BERGEN KOMMUNE FÅR KRITIKK: Helsetilsynet i Hordaland har opprettet tilsynssak mot Bergen kommune. Kravet er at kommunen må rydde opp i forholdene.
BERGENS TIDENDE