Politikerne har bestemt at vi etter hvert skal slutte å parkere på gaten her i byen. Men mange bilister gir blaffen.

Test deg selv: Kan du parkeringsreglene?

Frem til 1. mai i år ble det ilagt 16.296 parkeringsbøter og tilleggsavgifter i Bergen kommune. Det betyr at parkeringsvaktene har vært oppe med blokken 157 ganger hver eneste dag, minus søndager.

Les også: Streik gir p-kaos

Plassene forsvant

Lignende tall har ikke vært sett siden 2001. Tallet for samme periode i fjor var 13.400. Økningen er på nesten 22 prosent.

— Det er ganske mye. Hovedtyngden av feilparkeringene ligger innenfor bomringen, sier Arvid Heggestad, leder for parkeringsseksjonen i Bergen Parkering KF.

Diskutér parkering under saken!

— Mange parkeringsplasser på gateplan forsvant i fjor, og av dem som skulle bestå, er også mange blitt borte på grunn av gravearbeider. Det er stort sett bare parkeringshus igjen i sentrum.

Gjør det lettvint

I februar skrev BT at tallet på p-plasser likevel har økt i bykjernen. De siste fire årene er det åpnet to og en halv plass i parkeringshus for hver plass som er fjernet fra gaten. Mye tyder på at mange bilister foretrekker den lettvinte løsningen, og parkerer ulovlig selv om det finnes ledige plasser i parkeringshus.

— Det er sannsynlig at økningen kommer av færre p-plasser på gatene i sentrum. Det er mange som «skal bare». Men det er synsing fra min side, sier Heggestad, som understreker at det trolig finnes flere årsaker:

  • I april i fjor begynte parkeringsbetjentene å bruke sykkel. Det har gjort dem mer effektive.
  • Parkeringsselskapet har ikke flere stillingshjemler, men de har i år vært bedre besatt, ifølge Heggestad.Millioner i bykassen

— De største trafikale problemene oppstår der det er mye graveaktivitet. For eksempel området rundt Veiten-Engen-Markeveien. Særlig blir det trøbbel i forbindelse med varelevering til butikkene, sier Heggestad.

Trøbbel eller ei – det blir i alle fall penger i kassen. I fjor overførte Bergen Parkering hele 25 millioner kroner til kommunen, ifølge Heggestad. Et enkelt regnestykke forteller at summen i år vil komme opp i 30 millioner dersom økningen fortsetter.

- Vanskelig arbeid

Det er nå fire år siden bystyret vedtok at det skulle legges frem ny sak om maksimaltall for antall parkeringsplasser i sentrum. Noen sak har ennå ikke dukket opp, og byråd Lisbeth Iversen (KrF) forklarer at dette skyldes at arbeidet er spesielt vanskelig:

— Vi jobber med å få klarhet i hvor mange parkeringsplasser som finnes i dag. Vi teller absolutt alle plasser, og dette arbeidet er krevende, sier Iversen, og viser blant annet til at det ikke er enkelt å kartlegge p-plasser som kanskje/kanskje ikke ble godkjent på 50- og 60-tallet.

— Jeg håper oversikten er klar i løpet av 2008. Deretter vil det komme en sak hvor vi setter et tak på antall plasser, opplyser Iversen.

For lave bøter?

I henhold til Bergensprogrammet skal alle p-plasser på gateplan fjernes, bortsett fra noen få plasser reservert for funksjonshemmede, elbiler og varetransport. Iversen sier det uansett er uaktuelt å fjerne flere p-plasser i sentrum før kollektivtilbudet er blitt bedre.

Mandag behandler bystyret et forslag om nye plasser for innfartsparkering i Bergensområdet. Byrådet ønsker å lage 600 nye plasser «på kort sikt». Anlegg langs Bybanen skal prioriteres,

Slik situasjonen er i dag, erkjenner Iversen at mange kommer til å ta en kalkulert risiko, og fortsette å parkere ulovlig:

— Ja, sånn er det. Kanskje bøtene er for lave?

Fungerer parkeringssystemet i Bergen? Bruk kommentarfeltet.

Håvard Prestegården
ODD NERBØ