Lensmann i Vågsøy, Tormod Hvattum, seier til Fjordenes Tidende at så langt dei har kome i etterforskninga, har det ikkje kome opp noko om at det har vore teknisk feil om bord.

Det 123 meter lange skipet skal ha 265 kubikkmeter tungolje og cirka 65 tonn diesel om bord. I dag starta eit kranskip arbeidet med å flytte containerane av skipet, slik at skipet kan tømmast for olje.

Planen er å bore seg ned i tankane for å suge vekk all oljen, slik at den ikkje lek ut i vatnet.

Arbeidet med å tømme skipet vil truleg starte i morgon.