Tveit vedgår at opplysningen om en mulig prisbombe manglet da saken kom opp i fjor høst. Tirsdag kunne BT fortelle at kommunerevisjonen kommer med uvanlig hard kritikk av byrådets behandling av 50-metersbassenget på Nymark i 2004.

Kritikken går spesielt ut over byrådsavdeling for oppvekst, fordi de ikke informerte bystyret om en konsulentrapport der det het at bassenget kunne bli nær 60 millioner kroner dyrere enn antatt.

Selv om kritikken er hard, konkluderer kommunerevisjonen med at spørsmålet om bystyret gjorde vedtak på feil grunnlag ikke lenger er aktuelt.

Nå vedgår Tveit at han heller ikke ved dette vedtaket informerte om at prosjektet kan bli 25 prosent dyrere enn forutsatt.

Kan få solid ekstraregning

I Økonomiplanen for 2006-2009 står det at 50-metersbassenget vil koste 285 millioner kroner. Tveit sier summen bare er en oppjustering for høyere tomtepris og prisstigning.

Det betyr jo at forbeholdet om at anlegget kan bli 25 prosent dyrere enn forutsatt fremdeles gjelder, og at dere unnlot å informere om det i denne andre saken også?

— Du kan jo si det på den måten. Det er det vil skal redegjøre for nå, sier Tveit, med referanse til gårsdagens møte i Komité for finans, kultur og næring.

Der anmodet komiteen byrådet om å redgjøre for saken på førstkommende bystyremøte, 30 januar.

Krever Tveits avgang

SV krevde i går at Tveit vurderer sin stilling, etter kritikken fra kommunerevisjonen.

— Han har ett av to å gjøre: Enten å gå, eller så må han beklage voldsomt og inderlig, og fortelle hvordan dette kan rettes opp, sier gruppeleder Oddny Miljeteig i SV.

Men det var før vi kunne fortelle at Tveit etter alt å dømme ikke har informert bystyret den andre gangen heller.

— Jeg kjenner at jeg blir ganske stum. Jeg kan ikke se annet enn at byrådens fremtid henger i en tynn tråd. Men selvsagt vil det avhenge av hvordan han håndtere saken videre, sier Miljeteig.

Også Arbeiderpartiet er svært kritisk til Tveits handlemåte.

— Vi vil avvente med å felle dom i saken til vi har fått notatet fra byrådet, sier gruppeleder Terje Ohnstad.

Tveit selv beklager at de ikke informerte skikkelig, men ser ingen grunn til å gå.