Bildet som sto på trykk i BTMagasinet var av det vanlige juleølet, klasse D. BT presiserer at vi testet riktig øltype, men altså satte på trykk feil bilde, noe avisen beklager.