Ubåten blesenket av en britisk ubåt i 1945. Møreforskning Molde og Metier AS har påoppdrag fra departementet laget en kvalitetssikringsrapport som tar for seg forslageneom heving eller tildekking av ubåten.

Kritisk rapport

Etter press fra lokalbefolkning,politikere og miljøorganisasjoner vedtok regjeringen for tre år siden at ubåtenskulle heves. Anbud ble hentet inn, og det ble anslått at heving ville koste iunderkant av én milliard kroner.

Men i desember samme år kom enkvalitetssikringsrapport som kritiserte planene om heving, og hevdet atkostnadene kunne bli dobbelt så høye.

Lagt på is

Berg-Hansen stilte da hevingsplanen ibero, og satte i gang nye utredninger. Siden den gang er flerekonsulentrapporter kommet på bordet, og de fleste er kritiske til heving.

Kystverket mener at heving er mulig, menat risikoen er mindre ved tildekking. Det er håp om en endelig avgjørelse isaken i løpet av våren.