Dette skriver fylkesordfører Gisle Handeland i et brev til fiskeriminister Svein Ludvigsen. Brevet fra fylkesordføreren er en av flere reaksjoner fra lokale og sentrale politikere på Kystverkets planer som var omtalt i Bergens Tidende mandag.

Helt uforståelig

Kystverket vil flytte losformidlingen som i dag utføres på Fedje trafikksentral til den nye Kvitsøy trafikksentral i Rogaland. Målet med flyttingen er å spare utgifter. Hvis losformidlingen blir flyttet på denne måten, vil Kystverket spare tre årsverk på Fedje. Da vil bemanningen der gå ned fra 12 til 9 betjenter. Resultatet blir at det i perioder av døgnet ikke blir to betjenter på vakt i trafikksentralen.

Dette har skapt reaksjoner hos politikere i Hordaland.

Fylkesordfører Gisle Handeland, Ap, skriver i sitt brev til fiskeriministeren at sikkerhet er høyt prioritert på alle samfunnsområder. Derfor finner han det helt uforståelig at bemanningen ved trafikksentralen i Norges største havn og ett av Europas mest trafikkerte farvann nå skal bygges ned. De enorme mengdene råolje og petroleumsprodukter som blir fraktet i området skulle tale for seg når det gjelder risikonivået og mulige konsekvensenser av uhell og ulykker, skriver Handeland.

Fare for miljøet

Også stortingsrepresentant Arne Sortevik. Frp, har også sendt brev til statsråd Ludvigsen. Sortevik viser til at det er stor trafikk av tankskip lastet med råolje og petroleumsprodukter og andre fartøyer som krysser Fensfjorden og Fedjefjorden. Takket være trafikksentralen har det vært ytterst få slike hendelser. En varslet nedbemanning vil kunne endret dette bildet dramatisk, skriver Sortevik.

— Kystverket makter ikke å gå i dialog med brukerne og lokalsamfunnene de skal betjene. De som i realiteten betaler utgiftene med trafikktjenesten på Fedje, blir ignorert.

Det sier orfører Vilgerd Storseth Husa og rådmann Vidar Bråthen i Fedje kommune til Bergens Tidende. De er oppbrakte over at Kystverket legger planer uten å ta brukerne og lokale myndigheter med på råd. Husa og Bråthen stiller spørsmål ved om det blir en besparelse for Kystverket av at folk flyttes fra Fedje til Kvitsøy.