TOR LEIF PEDERSEN

— Jeg er skuffet og oppgitt over at Kystverket foreslår tildekking. Hvis dette blir den endelige avgjørelsen, vil ubåtvraket bli liggende på havbunnen til evig tid. Jeg har hele tiden mente at jeg helst hadde sett at hele skitten ble fjernet, sier Walderhaug til Bergens Tidende.

Fedje-ordføreren sammen med rådmannen i kommunen, Vidar Bråthen, var i går i møte med delegasjonen fra Kystverket. Det ble holdt før pressekonferansen i etatens kontor i den nye hurtigruteterminalen på Dokken. Her ble utsendingene fra Fedje orientert om Kystverkets anbefaling om tildekking og ikke heving.

— Dessverre er vi nødt til å godta denne løsningen all den tid ekspertisen har gått inn for det. Vi er amatører i disse spørsmålene og kan vanskelig hamle opp med ekspertene, sier Walderhaug.

— Vil du sette i gang en politisk innsats for å få regjeringen til å velge heving?

— Det kan jeg ikke svare på i dag. Uansett vil det bli vanskelig. Jeg er ikke kvalifisert til å gå mot anbefalingene fra ekspertene. Vi politikere har lite å stille opp med overfor fagfolkene i denne saken, sier Fedje-ordføreren.

Walderhaug sier han er spent på om miljøvernorganisasjonene kan makte å reise en opinion som kan resultere i at vraket av U 864 likevel blir hevet.

Informasjonsrådgiver Ane Eide Kjærås i Kystverket sier til Bergens Tidende at de har forståelse for at ordføreren og befolkningen på Fedje er skuffet over at det ikke blir heving av vrakene.

— Men vi er dessverre nødt til å basere våre råd på fakta og faglig ekspertise. For oss er det viktig å ha dialog med lokalbefolkningen som jo står nærmest problemet i denne saken. Derfor har vi planlagt å dra til Fedje for å informere innbyggerne der når den endelige beslutningen om prosjektet er fattet, sier Eide Kjærås.