I arbeidet med stortingsmeldingen om sjøsikkerhet og oljevernberedskap vil samtlige opposisjonspartier, inkludert Frp, kreve mer effektive og konkrete tiltak enn regjeringen foreslår. Det gjelder både flere slepebåter og mer tidsmessig utstyr.

Det er ikke minst brannen om bord i «Fjord Champion» utenfor Sørlandet nylig som har vært en vekker for de fleste partiene. Da tok det seksten timer etter at alarmen gikk før slepebåt var på plass. Det brennende skipet var da bare få meter fra land.

Økt sjanse for Fedje

For Vestlandet er det av spesiell interesse i denne sammenhengen at Fedje har gode muligheter til å bli oppgradert og få status som hoveddepot på linje med Florø, slik situasjonen var for noen år siden. Men regjeringen har ikke tatt til orde for dette.

Kenneth Svendsen (Frp) er saksordfører for meldingen som skal avgis 10. mai. Både Svendsen, Jorunn Ringstad (Sp) og Audun Lysbakken fra SV opplyser til Bergens Tidende at de allerede har bestemt seg for å gjøre Fedje til hoveddepot, noe som både betyr økt bemanning og plassering av mer utstyr på øya.

Bjørgulv Froyn fra Oslo er Arbeiderpartiets talsmann i denne saken. Han sier til BT at hans parti ennå ikke har tatt noe standpunkt når det gjelder Fedjes rolle i oljevernberedskapen. Han teller på knappene.

Utstyr utgått på dato

Audun Lysbakken sier på sin side at oljevernberedskapen må skjerpes på flere plan. For det første er det nødvendig med kraftig opprustning av slepebåtkapasiteten. SV krever derfor at det blir kjøpt inn seks nye båter, hvor fem av dem blir stasjonert mellom Røst og Vardø, og den sjette i Kristiansand. Kostnadene kan bli oppunder 200 mill. kroner.

— Målet er å ha en flåte av slepebåter der reaksjonstiden er seks timer, maksimalt tolv, sier Lysbakken og får full støtte av Svendsen.

Både Svendsen, Froyn, Ringstad og Lysbakken bebreider regjeringen for å være altfor lite konkret og uforpliktende i meldingen om oljevernberedskapen. Samtlige krever mer fart i utskiftningen av utstyret, for mye av det er opptil tretti år gammelt og uegnet for å takle en ny oljekatastrofe.

Privateide slepebåter

Svendsen er i motsetning til Lysbakken ikke så opptatt av at staten skal kjøpe flere slepebåter. Han vil helst ha kontrakt med en rekke private eiere som kan sørge for den nødvendige beredskapen.

Jorunn Ringstad ønsker en kombinasjon av statlige fartøyer og kontrakter med en rekke private eiere, for «vi kan ikke basere oss på å ha bare statlig eide slepebåter som dekker absolutt alle behov,» som hun sier.

Bjørgulv Froyn sier på sin side at det nødvendigvis vil bety store kostnader å ruste opp beredskapen, slik det trolig er flertall for i Stortinget. Men det er et større skremselsbilde - også kostnadsmessig - å la være å modernisere og ruste opp, sier han.