Ennå vet ingen om det er influensaviruset Fujian som har funnet veien over fjellet. Eller om det er kraftige forkjølelser som har slått kloen i våte vestlendinger.

— For dem som er syke er det nok likegyldig om det er Fujian-viruset eller noe annet som gir de samme symptomene, mener kommunelege Reidar Berge på Voss. Han har hatt et renn av feberhete sambygdinger innom legekontoret.

— På lørdag hadde jeg 20 pasienter med influensasymptomer og det ser ikke ut til å avta. Det er mange barn i førskolealderen som er syke, men også en del ungdom og voksne, forklarer han.

Ifølge avisen Hordaland er Voss Ungdomsskule hardt rammet. Sist mandag måtte 10 av 27 elever i en klasse holde sengen.

Ni ganger flere

Ved Bergen legevakt har det økt jevnt med influensaliknende tilfeller. I uken som gikk registrerte de 98 tilfeller.

— Det har vært en betydelig økning i tilfeller som likner influensa, opplyser legevaktsjef Frank van Betten. Han kan fortelle at de nå har rundt ni ganger så mange henvendelser som vanlig av denne typen.

— Det tar to uker før vi får resultatet av testene, og kan si om det er Fujian, legger han til.

— Selv om det skulle bli påvist tilfeller av influensaviruset Fujian på Vestlandet, er det ikke sikkert det blir noen epidemi. Det sier professor Lars Haaheim ved WHO Influensasenter for Vestlandet.

— Det er helt umulig å spå noe som helst om dette viruset. Om det kommer og når det kommer, mener Haaheim.

11 av 12 tester var Fujian

Feber, vond hals, tett nese og hodeverk er ikke forbeholdt influensaviruset. Det vi på folkemunne kaller influensa kan ofte være en sterk forkjølelse.

— Det er mange sykdommer som kan gi symptomer som likner de man får ved influensa, forteller Haaheim.

Det er flest folk med influensaliknende sykdommer på Vestlandet, men ingen bekreftede tilfeller av Fujian i landsdelen. Trøndelag topper Fujian-registreringene. I tillegg er viruset registrert sporadisk på Østlandet.

— Vi har hørt at det enkelte steder i Sogn og Fjordane er symptomer på sykdommer som likner influensa, men vi har ikke fått noen bekreftede tilfeller. Det opplyser Olav Hungnes ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

— Vi har analysert 12 tester og 11 av dem var Fujian-virus. Det ser derfor ut til at det kan bli et rent Fujian-utbrudd i vinter, forklarer Hungnes.