«I forståelse med lederteamet i Helse Bergen, har styret i dag konstituert viseadministrerende direktør Anne Sissel Faugstad i stillingen som administrerende direktør i Helse Bergen. Faugstad trer inn i rollen umiddelbart og vil fungere inntil ny administrerende direktør er ansatt», skriver informasjonssjef Mona Høgli i en pressemelding.

— Helse Bergen er inne i en meget krevende periode. Å få på plass en ny person i stillingen som administrerende direktør var derfor viktig. Styrets målsetting var å få til en ordning som kan gi en robust og god arbeidsfordeling i foretakets øverste ledelse og sikre kontinuitet i arbeidet. Det har vi greidd. Faugstad har i jobben som viseadministrerende direktør hatt ansvaret for ekstern samhandling; et arbeidsfelt som gjør henne godt skikket til å overta ansvaret som daglig leder for Helse Bergen, sier styreleder Finn Strand i pressemeldingen.

Samlet styre

Strand understreker at et samlet styre står bak beslutningen.

Den andre viseadministrerende direktøren i Helse Bergen, Stener Kvinnsland, vil fortsette som viseadministrerende direktør og ha ansvaret for de krevende interne prosessene som foretaket er i gang med og samarbeidet med forskningsmiljøene.

Ny administrerende direktør blir ansatt så raskt det lar seg gjøre. Rekrutteringsarbeidet starter umiddelbart, opplyser Høgli.

Anne Sissel Faugstad har vært viseadministrerende direktør i Helse Bergen siden 2002. Før den tid har hun hatt ulike stillinger ved Haukeland Sykehus, blant annet var hun sjefsykepleier i fem år. Hun er cand.polit. fra Universitet i Bergen, har undervist ved UiB og Høgskolen i Bergen, har sittet i ulike sentrale råd og utvalg og har tatt lederutdanning gjennom Solstrandprogrammet.