— Dette er på mange måter et paradoks. Vi har mange penger takket være store gaver fra noen som har grepet visjonen vår, og som er villige å yte betydelige bidrag. Men dette er øremerkede midler, som verken kan eller bør brukes til driften. Samtidig går viktige deler av vår virksomhet som gatepresten, Åpen kirke og sorgarbeidet vårt med underskudd, sier daglig leder i Kirkens Bymisjon, Leif Jarle Theis til Bergens Tidende.Ifølge konsernregnskapene gikk Kirkens Bymisjon med over 5,2 millioner i overskudd i fjor. Dette er nesten en femdobling i forhold til 1999, da man endte på 1,1 millioner kroner i årsresultat. Milliongaver Forklaringen er rett og slett et par solide milliongaver på to millioner kroner fra Sparebanken 1 Vest og en privat gave på samme beløp fra en næringslivsaktør i Bergen. Begge disse gavene er imidlertid øremerket til det fremtidige bymisjonssenteret som skal etableres i Bergen sentrum neste år. I tillegg ga inntekter fra et møbelprosjekt, der Bymisjonen solgte brukte møbler man fikk i gave fra Telenor, vel 1,1 millioner kroner. Kirkens Bymisjon hadde 16,4 millioner kroner i inntekter i fjor. De største enkeltpostene er offentlig støtte på 6,2 millioner kroner og de ekstraordinære gavene på vel 5,1 millioner. Driftskostnadene stoppet på nær 11,5 millioner. Tar man med finanspostene, ble årsresultatet rekordstore 5,2 millioner kroner. Gateprest i minus Men bak konsernregnskapet skjuler det seg en helt annen økonomisk virkelighet. Dette regnskapet er nemlig delt opp i fire avdelingsregnskaper. Den mest synlige delen av virksomheten, nemlig Åpen kirkeprosjektet i Korskirken, og gateprestvirksomheten til Thor Brekkeflat, viser nemlig et årsresultat på minus 86.000 kroner. I dette er også driften av flere sorggrupper for etterlatte etter selvmord inkludert.Rusomsorgen til Kirkens Bymisjon, som omfatter omsorgsbasen for kvinner og Felix-prosjektet blant gutteprostituerte, har derimot mer beskjedne 111.000 kroner, mens Sesamprosjektet, eldresentralen og frivillighetssentralen på Nesstun går i balanse. Annen hverdag - Hverdagen vår er altså helt annerledes. Selv om milliongavene gjør oss både glade og ydmyke, er våre vanlige givere reelt sett de viktigste bidragsyterne. Det er på mange måter disse som avgjør økonomien i de ulike prosjektene og den daglige virksomheten. I fjor samlet vi inn vel en million kroner i frivillige gaver, og vi gleder oss over 3000 givere, sier Theis.

TRENGER PENGER: Daglig leder i Kirkens Bymisjon, Leif Jarle Theis, mangler penger til daglig drift. ARKIVFOTO: ANNE MARGRETE MARKESTAD