Det er ikke alltid så enkelt å holde tungen rett i munnen når det gjelder alkohol. Det fikk medlemmene av finanskomiteen erfare når de på møtet 10. januar fattet et vedtak om å inndra salgsbevillingen til Rimi på Danmarksplass for to uker.

Årsaken var at butikken hadde solgt øl til en mann som både snøvlet og hadde ustø gange. Men så viste det seg at finanskomiteen ikke hadde lov til å inndra salgsbevillinger.

Da bystyret i november ga komiteen beslutningsmyndighet over skjenkesaker, var kun skjenkebevillinger – det vil si utesteder – nevnt. Butikkene hadde ingen tenkt på.

Dermed måtte bystyret hastebehandle en sak der komiteen gis anledning til også å inndra salgsbevillinger.

Enden på drikkevisen kom i kveld, da finanskomiteen på nytt behandlet saken. Nå må snøvlende menn finne seg annet sted å kjøpe ølen sin, i hvert fall for to uker.