— Ofte kommer rusmisbrukerne ikke lenger enn til sekretæren før de blir kastet ut av legekontoret. Mange av våre pasienter er blitt avvist flere ganger før de kommer til oss, sier lege Carl Fredrik Dalaker.

Bergens Tidende treffer han sammen med kollega Erling Aaserud på Kristiansborg legesenter. De to fastlegene er blant de få som har tatt i mot den krevende pasientgruppen med åpne armer. Nå behandler de nærmere 40 narkomane fra Bergen og kommunene rundt.

— Det ryktes at vi er villige til å hjelpe. En periode var det helt vanvittig. Det kom fire nye pasienter på døren hver eneste dag. Til slutt måtte vi bare si stopp. Vi klarer ikke å behandle flere, sier Dalaker.

Bryter avtaler

Ifølge de to legene er mangel på kunnskap og tid en viktig årsak til at deres kolleger ikke prioriterer narkomane.

— Dette er selvfølgelig krevende pasienter som må ha tett oppfølging. De har ofte store helseplager og kan være dårlige til å holde avtaler, men om leger er det vår jobb å ta imot dem som alle andre pasienter uansett, sier Erling Aaserud.

Det er mellom fire og fem hundre tunge misbrukere i Bergensområdet. Tallet på fastleger er omtrent 185. Erling Aaserud og Carl Fredrik Dalaker mener at kommunen burde fordele de narkomane pasientene jevnt blant disse.

— Alle leger kan fint håndtere minst fem fra denne gruppen. Da ville vi ha sluppet at pasientene hoper seg opp hos noen få leger, sier de.

Forstår legene

Fylkeslege Helga Arianson er klar over at en del fastleger sier nei til å behandle rusmisbrukere.

— Et lege-pasient forhold er basert på tillit. Dersom en narkoman gjentatte ganger bryter avtaler og opptrer truende overfor legen er det forståelig at han eller hun ikke vil ha rusmisbrukeren som pasient, sier Arianson.

Fylkeslegen er også kjent med at enkelte leger ikke vil ha narkomane pasienter fordi det er ubehagelig.

— Dette har jeg liten forståelse for, sier hun.

Arianson understreker at det er kommunens ansvar å sørge for nødvendig helsehjelp til rusmisbrukerne.

— Mange av disse får i dag mindre hjelp enn de trenger, men jeg vet at det arbeides med å få til et eget helsetilbud til rusmisbrukere i kommunen, sier hun.

I Alment praktiserende lægers forening avviser lederen at medlemmene bevisst styrer unna narkomane pasienter.

Trenger et løft

— Vi ser selvfølgelig at noen leger har svært mange rusmisbrukere på sine lister mens andre har svært få. Jeg kan likevel ikke tro at dette er fordi pasientene blir avvist i døren, sier leder Jan Emil Kristoffersen.

Han innrømmer likevel at det er en utfordring å heve kompetansen på rus både blant leger flest og annet helesepersonell.

— Vi trenger et løft innen dette området. Kunnskapen om rusproblematikk er ikke god nok. Defor er dette et noe vi satser på å bedre, sier Kristoffersen.