En ny undersøkelse snur opp ned på oppfatningen av fastlegene som listebaroner som sluser flest mulig pasienter gjennom systemene sine. Fastlegeordningen har heller gitt pasientene større makt, fordi legene strekker seg lenger for at du som pasient skal få det som du vil.

— Først trodde vi at det hadde noe med det personlige forholdet mellom lege og pasient å gjøre. Men det er hardere konkurranse som er hovedgrunnen. Hver måned fremlegges lister over hvilke pasienter som bytter fastlege. Ansvaret synliggjøres og gjør at legene strekker seg lenger for å holde pasientene fornøyde, sier Benedicte Carlsen ved program for helse og økonomi, som er tilknyttet Universitetet i Bergen.

Krav koster mer

Men kravstore pasienter er ikke nødvendigvis det beste for helsevesenet sin økonomi. Fastlegene har en portvaktfunksjon som bestemmer hvem som skal slippe til de mer kostbare tjenestene. Blå resept, spesialisttjenester, sykemeldinger og attester til forsikringsselskapene - alt avgjøres av fastlegen.

— Pasientene bytter lege hvis de ikke får det de vil ha. Men det er ikke nødvendigvis det beste i et økonomisk perspektiv. Det ser ut til at fornøyde pasienter og anerkjennelse internt i legemiljøet betyr mer enn helsevesenets ressursbruk, når tvilstilfeller skal avgjøres, sier Carlsen.

Hun har gjennomført dybdeintervjuer med 81 leger i Hordaland og Oslo, som gjennomgående gir uttrykk for det samme - de har større ansvar nå enn før. Derfor kaller de oftere inn til kontroller. Skulle ulykken være ute vet alle hvem som har ansvaret.

- Baktaler listebaroner

Undersøkelsen avviser også myten om listebaronene som spekulerer i stappfulle lister og høy profitt.

— De som ikke klarer å ta seg av egne pasienter og må skubbe akuttimene over på andre blir baksnakket i miljøet. 70 prosent av legene har plass til flere på listene sine, men de kompenserer med høyere aktivitet, som igjen gir flere fornøyde kunder, forteller Carlsen.

Fastlegeordningen gjør også at legene tjener mer. Det kan de ta ut enten i fritid eller høyere lønn.

— Trenden har lenge vært at pasientene er mer bevisst sine rettigheter og stiller høyere krav til legen sin, men fastlegeordningen tar det et langt hopp videre, mener forskeren.

BETYR MYE: Legene Tor Øyvind Folde (t.v.) og Safet Mujic synes det er viktig at pasientene er fornøyde. - Deres evaluering betyr veldig mye, sier Folde.
Foto: Tor Høvik