— Dette er veldig uheldig faglig sett. Det er ønskelig at det er fastleger som bemanner legevakten, fordi de er flinkest innen allmennmedisin, sier legevaktsjef i Bergen, Frank van Betten.

Alle fastleger i Bergen under 55 år plikter til å ta to-tre vakter ved legevakten i måneden. Det er allmennlegevakten de bemanner, som er åpen på kveld, natt og helg.Ifølge van Betten velger en stor del av fastlegene å si fra seg vaktene i sentrum. Dermed er det sykehusleger, fast ansatte på legevakten, leger ansatt på universitetet og andre leger som i størst grad jobber på allmennlegevakten.

— Krevende arbeid

Han understreker at fastlegene dekker de fleste vaktene på de lokale vaktstasjonene.

— Det blir sett på som vanskelig og krevende å jobbe på legevakten i sentrum. Det er svært stor variasjon i alvorlighetsgrad hos pasientene, og vi har en god del rus og psykiatri, sier legevaktsjefen.

Han sier at problemet har vært oppe til drøfting med byrådsavdelingen. Ifølge van Betten finnes det ikke sanksjonsmuligheter dersom fastlegene stadig gir fra seg vakter.

— De har plikt til å delta på legevakten, men det er ikke et absolutt krav at de må ta vaktene selv. Det er ikke gode styringsmuligheter i dagens fastlegeforskrift, men jeg ser det nye forslaget til fastlegeforskriften har sett på dette, sier han.

- Arbeider mye

Tillitsvalgt for fastlegene i Bergen, Niels Saaby Hansen, er kjent med at fastlegene ofte sier fra seg vakter på Bergen Legevakten. Han er selv en av dem.

— Når man jobber 47 timer i uken, slik fastlegene i snitt gjør, så har man ikke veldig behov for å være våken om natten eller ikke se barna om kvelden, sier han.

Tøffe vakter og krevende pasienter på legevakten i sentrum er òg en årsak, sier han.

— Dessuten tjener fastlegen mindre ved å gå på nattevakt på legvakten fremfor å kunne jobbe på legekontoret dagen etter, sier han.

Saaby Hansen er imidlertid enig med legevaktsjefen om at det er uheldig at mange fastleger dropper legevakten.

— Det absolutt beste for den faglige kvaliteten er om pasientene blir sett av en spesialist i allmennmedisin, fremfor en tilfeldig øyelege fra sykehuset.

Han mener en derfor må finne løsninger for å motivere fastlegene til å møte opp på legevakten.

— En løsning er å gjøre som i Stavanger, der legevakten kun har fast ansatte som ønsker å jobbe der. En annen løsning er at kommunen lager en samlet avtale for fastlegene der legevakten er inkludert, i stedet for å komme på toppen av det vanlige arbeidet. Fremfor 47 timer i uken i tillegg til legevaktarbeid, kunne det vært 37 timer i uken pluss legevakten, sier han.

Vil motivere fastlegene

Leder i Allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen, gir van Betten støtte i at det er uheldig at fastlegene tar mindretallet av vaktene på legevakten.

— Faglig sett er det ønskelig at det blir lagt til rette for at flere fastleger deltar. Det dreier seg blant annet om å endre arbeidsforholdene på legevakten. Jeg forstår at de opplever at de ikke får jobbet effektivt der.

Hansen mener fastlegene også må få dekket driftsutgiftene ved praksisen når de er borte fra jobb i etterkant av en vakt på legevakten.

— Driftsutgiftene løper selv om legen ikke er der og har inntjening, sier han.

Hva mener du om legevaktstriden? Har du erfaringer?