Sotra og Øygarden Forsvarsforening (SØF) har siden 1992 gjennom titusener dugnadstimer klart å ivareta det unike festningsanlegget tyskerne bygget under krigen. Foreningen har skaffet til veie åtte millioner kroner. For disse midlene har de blant annet bygget et tårn over kanonbrønnen slik at anlegget nede i fjellet ikke har forvitret. Sammen med kommunen søkte SØF om å få overta festningen og eiendommen rundt det. Forsvarsdepartementet overlot eiendommen for én krone.

Blir museum

I lang tid har det vært arbeidet med å opprette en stiftelse som skal sikre drift av det unike krigsminnesmerket i Fjell. Kommunen og Sotra og Øygarden Forsvarsforening (SØF) er enige om at festningen skal bli et museum. Det skal skje gjennom å slutte seg til paraplyorganisasjonen Museum Vest. Kommunen må betale nær 800.000 kroner året for dette. Beløpet skal blant annet dekke lønn til en fagperson tilknyttet museet.

Saken var oppe i Fjell kommunestyre i november. Kommunen var klar til å gjøre vedtak. Men ordføreren trakk saken fordi det var kommet innsigelser fra SØF. Det var nødvendig med nye forhandlinger mellom de to partene.

Fire ankepunkt

— Vi like innstilt som kommunen på å få etablert en stiftelse og å lage festningen til et museum. Men vi reagerer på fire punkter i forslaget fra kommunen, sier tre av styremedlemmene i SØF til Bergens Tidende. Elsa Nordvik, Arne Hansen og Ole Konrad Ekerhovd sier at SØF hele tiden har forutsett at kommunen og foreningen skulle gå sammen om å opprette stiftelsen. Dette er punktene de reagerer mot:

  • SØF har lagt ned så mye dugnadsinnsats og skaffet så mange penger til anlegget, at de synes det er naturlig at de blir medstifter.
  • SØF vil at kommunen skal endre punktet i forslaget til vedtekter som sier at kommunen skal være sikret å ha lederen i styret for stiftelsen. Foreningen mener at lederen må velges på vanlig demokratisk vis blant styrets medlemmer.
  • SØF har restaurert en brakke som de i dag bruker som foreningslokale. De ønsker den skal sikres som deres eiendom for fremtiden slik at de fortsatt kan bruke den som foreningshus.
  • SØF vil at stiftelsens vedtekter skal ha en passus om at eiendelene de går inn i stiftelsen med, skal falle tilbake til SØF dersom stiftelsen blir oppløst.

- Ønsker dialog

Etter at ordfører Jan Utkilen trakk saken da den var oppe i kommunestyret i november, har det ikke vært kontakt mellom de to partene. De tre styremedlemmene i SØF understreker overfor Bergens Tidende at foreningen er positivt innstilt til en dialog med kommunen for å få uenigheten ryddet av veien.

— Vi føler at kommunen ønsker å stenge oss ute, mens vi er opptatt av å samarbeide med kommunen. Hvis kommunen ønsker å bruke oss og vår kompetanse som en støtteforening, må vi få være med som fullverdig samarbeidspartner. Slik forslaget fra kommunen er formulert, føler vi oss ikke som fullverdig partner, sier Elsa Nordvik, Ole Konrad Ekerhovd og Arne Hansen.