Dragkampen om det «nye» rommet foran Bryggen er uavklart, frontene er fastlåst.

Stiftelsen Bryggen prioriterer antikvariske hensyn, mens Bryggen Private Gårdeierforum vil ha uteservering og en løsning som innebærer at brosteinsfortauet langs husfasadene blir fjernet.

— Helt uaktuelt å gi slipp på den historiske brosteinen, er stiftelsens holdning.

Bergensere som har sett frem til å ta seg en utepils på impregnert tredekke foran verdensarven allerede til sommeren, kan derfor antakelig blåse hvitt ølskum etter den drømmen.

For i øyeblikket er bevaringsinteressene på klinkende klar kollisjonskurs med «liv og røre»-interessene.

Og kommunen har fått en kulturell nøtt å knekke.

— Planen som er lagt frem er i store trekk akseptabel som en midlertidig løsning, sa seksjonsleder Bente Florelius i planavdelingen i september.

Planen hun refererte til var forslaget fra Bryggen Private Gårdeierforum, der det ble foreslått å legge et tredekke foran Bryggen-fasaden. Som arena for uteservering og andre aktiviteter.

Ikke akseptabelt

Men om planen er akseptabel for kommunen, så er den ikke det for Stiftelsen Bryggen.

Til tross for at den er blitt endret og at en tredjedel av dagens brosteinsfortau blir beholdt.

For stiftelsen er ikke det godt nok.

— Brosteinsfortauet er et vesentlig antikvarisk element på Bryggen. Derfor blir det feil å fjerne brosteinen til fordel for et tregulv, sier arkitekt Einar Mørk i Stiftelsen Bryggen.

I et brev til kommunen fra stiftelsen heter det at «Stiftelsen Bryggen kan vanskelig se at planforslaget tilfredsstiller de antikvariske, arkitektoniske eller de bruksmessige hensyn som må stilles til utformingen av dette viktige området.»

Klar tale, kan man si.

I brevet anfører stiftelsen også at «Den veksling i materialbruk som er vist i planforslaget, vil vanskelig oppfattes av publikum som annet enn «et lappeteppe» og at «Den viktigste begrunnelse for en slik veksling (av materialer) blir altså å tilfredsstille to ulike syn på utforming og bruk. Dette er uverdig for verdenskulturminnet Bryggen.»

For mye uteservering

Stiftelsen Bryggen kan heller ikke godta omfanget av uteservering det legges opp til, med 400 plasser foran utestedene.

— Vi er absolutt opptatt av å få etablert aktivitet og informasjon foran Bryggen, men det grenser til privatisering når et så stort område som her båndlegges til uteservering, attpåtil et område som er en del av et offentlige rom og skal romme andre aktiviteter, sier Mørk.

Han gjør det klart at Stiftelsen Bryggen vil anke et vedtak der kommunen aksepterer et «kompromiss» mellom interessene. Noe som vil kunne forsinke prosessen med å «møblere» rommet foran Bryggen.

- Kan reverseres

Talsmann for de private gårdeierne, Kjetil Hauge i Olav Thon Gruppen, minner Stiftelsen Bryggen om at det er en midlertidig løsning det legges opp til.

— Og det kan da umulig være misbruk av et kulturminne at folk setter seg ned foran det, sier Hauge.

Han mener også at brostein som eventuelt blir fjernet foran Bryggen, må kunne settes på plass igjen senere, dersom det er ønskelig.

— Mitt innrykk er at de offentlige instanser som forvalter Bryggen, er positive til planforslaget, sier Hauge. Om det likevel skulle bli tommelen ned for tredekke, vil han ta et til etterretning.

— Men etter min oppfatning ivaretas verdensarven også ved folkelig aktivitet. Bryggen må få bli noe mer enn et prospektkort, mener han.

Fredag skal alle parter som er involvert i Bryggen-saken i møtet med byråd Lisbeth Iversen for å diskutere det reviderte forslaget til løsning.

I BEHOLD: Brosteinen under asfalten på Bryggen var i god forfatning og slapp lett taket da det nylig ble foretatt en prøvefjerning.<p/> ARKIVFOTO: HELGE SUNDE
1955: Fra brannen på Bryggen i 1955. Brosteinen på bildet ligger der fremdeles, men i dag under asfalt.<p/> ARKIVFOTO: BIRKHAUG OG OMDAL.
SIER NEI: Stiftelsen Bryggen motsetter seg at det historiske brosteinsfortauet langs Bryggen blir fjernet til fordel for et tredekke.<p/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND